ÁsványÁsvány

Az Ásványtani és Földtani Intézet a selmeci akadémia, a soproni főiskola, majd a miskolci egyetem egyik legrégibb tanszékcsoportjának mai utódja, modern folytatója. A műszaki földtudományok azon irányait oktatja, kutatja, amelyben a különböző nyersanyagok, földtani jelenségek és folyamatok mindennapi alkalmazásai kapnak szerepet. Két tanszékének munkája széles sávot ölel át, a szénhidrogén-földtantól, a geokémiától a talajtanig, a távérzékeléstől a laboratóriumi vizsgálatok kiértékeléséig, a földtani alapkutatástól a kutatási eredmények gazdasági értékeléséig. Három fő alkalmazott kutatási irányunk: ásványi nyersanyagok kutatása, alkalmazott ásványtan, környezetföldtan. Vannak olyan részterületek, ahol ipari kapcsolataink is jelentősek - például az ércföldtan, a környezetföldtan, a szilárd ásványi nyersanyagok, valamint a kőolajföldtan területén.

Vízalatti bányarobot EU-s rendszámmal – miskolciak a fejlesztésben

Nyomtatás
Megjelent: 2017. február 21. kedd

UNEXMIN – ez a rövidítés egy széles nemzetközi együttműködésben készülő európai fejlesztési projektet takar.

 

A kontinensen számos felhagyott, vízzel elárasztott földalatti bányatérség, üreg, barlang van, amelyekről sem rajzok, sem egyéb információk már nincsenek. Ha továbbkutatás, vagy ártalmatlanítás, veszélyelhárítás miatt ezekről információt kellene gyűjteni, az egyetlen megoldás a víz kiszivattyúzása, amely költséges, és sokszor műszakilag sem lehetséges, például a kiemelt víz felszíni elhelyezésének problémái miatt.

Ezt hidalja majd át az a robot műszer, amely tengeralattjárókhoz hasonlóan víz alá merül, és kutatóhajókhoz hasonlóan adatokat gyűjt és rögzít. Nem akadály előtte az ismeretlen útvonal, melyet rögzít, és ezt memorizálva jut vissza a kiindulási pontra. A kiálló alkatrészek nélküli gömb alak azért látszott a legcélszerűbbnek, mert az elárasztott bányákban a bent hagyott szerelvények, berendezések miatt jelentős az elakadás veszélye.

A fejlesztésben számos szervezet vesz részt, Spanyolország, Portugália, Finnország, Szlovénia, Egyesült Királyság egyetemi és vállalati kutatócsoportjaival. A projektet a Miskolci Egyetem vezeti,  dr. Zajzon Norbert koordinátorként  építi és tartja a kapcsolatot a  párhuzamos fejlesztéseket végző partnerekkel.

A 2020-ra elkészülő UX-1 lesz az első prototípus, amely képes lesz az elárasztott bányák felmérésére, mintázására, térképezésére, akár 500 m vízoszlop nyomása alatt.  Az egyik látványos eredmény a navigálható úszótest megépítése, amely a finnországi Tampere egyetemén készül. A mellékelt videón – egyelőre még medencében és pórázon – már működés közben látható a 60 cm átmérőjű, gömb alakú vízalattjáró robot teste, amelyet majd számos fedélzeti műszerrel és adatgyűjtővel szerelnek majd fel. Ha üzembe áll, valószínűleg Magyarországon is számos munka várja, hiszen elárasztott bányákban sokkal gazdagabbak vagyunk, mint működőekben.

Forrás: unexmin.eu

A cikkhez kapcsolódó link: https://www.youtube.com/watch?v=P9OaIHRc-Fg

Nagy értékű ásványadomány az Egyesült Államokból

Nyomtatás
Megjelent: 2016. október 03. hétfő

Az Egyesült Államokban élő Dr. Dudás Örs geokémikus  mintegy 3000 ásványt és 500 kőzetet adományozott a Műszaki Földtudományi Kar részére. Az  1998-ban Tucsonban (Arizona) elhunyt édesapja, Dudás László geológus óriási gyűjteményéből származó anyagot  az Ásványtani-Földtani Intézet ún. Selmeci Ásványgyűjteményében fogjuk elhelyezni. Az értékes példányok döntően az amerikai kontinens lelőhelyeit, természetesen leginkább az Egyesült Államokat reprezentálják, de a világ minden részéből is érkeztek minták. Figyelembe véve, hogy mintegy 800 ásványfaj és számos egzotikus kőzet van a gyűjteményben, kitűnő összehasonlító anyaggal gazdagodott egyetemünk, melyet mind az oktatásban, mind a tudományos munkában jól tudunk hasznosítani.

Idei termés 2016 – Nyilvános diplomaterv védések a MFK Ásványtani és Földtani Intézetében.

Nyomtatás
Megjelent: 2016. augusztus 15. hétfő

A diploma védések, államvizsgák korábban  is nyilvánosak voltak. Az Ásványtani – Földtani Intézet idei diplomázói most nagyobb közönséget kapnak, a védések meghallgatására az összes érdeklődőt  előzetesen meghív és szívesen lát az Intézet 2016. június 7-én kedden, reggel 9 órai kezdettel.

 

A védésekre konferencia szerűen kerül sor, a jelöltek az előttük, vagy az utánuk védő évfolyamtársuknak is szurkolhatnak. A BSc védések magyar, az MSc védések angol nyelven zajlanak, 20-20 perces időtartamokban.

A programok egész délelőttöt kitöltik, 13.40 – 14.00 óráig zajlanak. Természetesen egy vagy több előadásra is be lehet ülni. A védések meghallgatása különösen hasznos lehet az ősszel vagy  jövöre diplomázóknak, vagy akár a kutatási eredmények iránt érdeklődőknek is.

Az érdeklődőket szivesen látjuk a reggel 9 órától az Ásványtani és Földtani Intézet Pettkó termében (BSc), illetve az A1 épület 317. sz előadóban (MSc).

Régészeti rejtélyekre mérnöki megoldások – archeometria

Nyomtatás
Megjelent: 2016. augusztus 15. hétfő

A  8. Mid-European Clay Conference találkozón vett részt Dr. Kristály Ferenc tudományos munkatárs karunk és a Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztályának képviseletében.

A 2016. július 4.-8.-a között Kassán megrendezett konferencián KristályFerenc  szekciót vezetett, Prof. Dr Fernando Rocha-val (Aveiroi Egyetem, Aveiro, Portugália) közösen  archeometriai vonatkozásban: “Archaeological ceramics – from clays to vessels”. A szekcióhoz kapcsolódóan a konferencia egyik keynote előadását tartotta Prof. Dr. Corina Ionescu (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia).

Részvételünk az erdélyi EMT konferencián

Nyomtatás
Megjelent: 2016. június 16. csütörtök
Részvételünk az erdélyi EMT konferencián

2016 április 7-10. között Brassóban megrendezésre került a XVIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. A négy plenáris előadás közül az egyiket karunk dékánja, Dr. Szűcs Péter tartotta A felszín alatti víz, mint láthatatlan természeti erőforrás a Kárpát-medencében címmel.

A rendezvény első napján két kirándulás közül választhattak a résztvevők, egy kohászati, valamint egy földtani témájú terepgyakorlat volt meghirdetve..

A szekció előadások számos különböző témában, egymással párhuzamosan zajlottak, ezekből a Miskolci Egyetem hallgatói, oktatói is nagy részt vállaltak. Hallgatóink több poszterrel is megjelentek, melyeket a 4 nap során rengetegen látogattak, olykor izgalmas szakmai viták is kerekedtek.

A konferencián számos díjat osztottak ki a fiatal kutatók között, ezek közül az egyetemünk hallgatói kettőt is megnyertek. A legjobb előadást öntészet-kohászat témában Mádi Johanna Laura tartotta, míg a teleptani előadások közül Papp Richárd Zoltán előadása nyerte el leginkább a zsűri tetszését.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz a továbbiakban is!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews