ÁsványÁsvány

Az Ásványtani és Földtani Intézet a selmeci akadémia, a soproni főiskola, majd a miskolci egyetem egyik legrégibb tanszékcsoportjának mai utódja, modern folytatója. A műszaki földtudományok azon irányait oktatja, kutatja, amelyben a különböző nyersanyagok, földtani jelenségek és folyamatok mindennapi alkalmazásai kapnak szerepet. Két tanszékének munkája széles sávot ölel át, a szénhidrogén-földtantól, a geokémiától a talajtanig, a távérzékeléstől a laboratóriumi vizsgálatok kiértékeléséig, a földtani alapkutatástól a kutatási eredmények gazdasági értékeléséig. Három fő alkalmazott kutatási irányunk: ásványi nyersanyagok kutatása, alkalmazott ásványtan, környezetföldtan. Vannak olyan részterületek, ahol ipari kapcsolataink is jelentősek - például az ércföldtan, a környezetföldtan, a szilárd ásványi nyersanyagok, valamint a kőolajföldtan területén.

Nagy értékű ásványadomány az Egyesült Államokból

Nyomtatás
Megjelent: 2016. október 03. hétfő

Az Egyesült Államokban élő Dr. Dudás Örs geokémikus  mintegy 3000 ásványt és 500 kőzetet adományozott a Műszaki Földtudományi Kar részére. Az  1998-ban Tucsonban (Arizona) elhunyt édesapja, Dudás László geológus óriási gyűjteményéből származó anyagot  az Ásványtani-Földtani Intézet ún. Selmeci Ásványgyűjteményében fogjuk elhelyezni. Az értékes példányok döntően az amerikai kontinens lelőhelyeit, természetesen leginkább az Egyesült Államokat reprezentálják, de a világ minden részéből is érkeztek minták. Figyelembe véve, hogy mintegy 800 ásványfaj és számos egzotikus kőzet van a gyűjteményben, kitűnő összehasonlító anyaggal gazdagodott egyetemünk, melyet mind az oktatásban, mind a tudományos munkában jól tudunk hasznosítani.

Idei termés 2016 – Nyilvános diplomaterv védések a MFK Ásványtani és Földtani Intézetében.

Nyomtatás
Megjelent: 2016. augusztus 15. hétfő

A diploma védések, államvizsgák korábban  is nyilvánosak voltak. Az Ásványtani – Földtani Intézet idei diplomázói most nagyobb közönséget kapnak, a védések meghallgatására az összes érdeklődőt  előzetesen meghív és szívesen lát az Intézet 2016. június 7-én kedden, reggel 9 órai kezdettel.

 

A védésekre konferencia szerűen kerül sor, a jelöltek az előttük, vagy az utánuk védő évfolyamtársuknak is szurkolhatnak. A BSc védések magyar, az MSc védések angol nyelven zajlanak, 20-20 perces időtartamokban.

A programok egész délelőttöt kitöltik, 13.40 – 14.00 óráig zajlanak. Természetesen egy vagy több előadásra is be lehet ülni. A védések meghallgatása különösen hasznos lehet az ősszel vagy  jövöre diplomázóknak, vagy akár a kutatási eredmények iránt érdeklődőknek is.

Az érdeklődőket szivesen látjuk a reggel 9 órától az Ásványtani és Földtani Intézet Pettkó termében (BSc), illetve az A1 épület 317. sz előadóban (MSc).

Régészeti rejtélyekre mérnöki megoldások – archeometria

Nyomtatás
Megjelent: 2016. augusztus 15. hétfő

A  8. Mid-European Clay Conference találkozón vett részt Dr. Kristály Ferenc tudományos munkatárs karunk és a Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztályának képviseletében.

A 2016. július 4.-8.-a között Kassán megrendezett konferencián KristályFerenc  szekciót vezetett, Prof. Dr Fernando Rocha-val (Aveiroi Egyetem, Aveiro, Portugália) közösen  archeometriai vonatkozásban: “Archaeological ceramics – from clays to vessels”. A szekcióhoz kapcsolódóan a konferencia egyik keynote előadását tartotta Prof. Dr. Corina Ionescu (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia).

Részvételünk az erdélyi EMT konferencián

Nyomtatás
Megjelent: 2016. június 16. csütörtök
Részvételünk az erdélyi EMT konferencián

2016 április 7-10. között Brassóban megrendezésre került a XVIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. A négy plenáris előadás közül az egyiket karunk dékánja, Dr. Szűcs Péter tartotta A felszín alatti víz, mint láthatatlan természeti erőforrás a Kárpát-medencében címmel.

A rendezvény első napján két kirándulás közül választhattak a résztvevők, egy kohászati, valamint egy földtani témájú terepgyakorlat volt meghirdetve..

A szekció előadások számos különböző témában, egymással párhuzamosan zajlottak, ezekből a Miskolci Egyetem hallgatói, oktatói is nagy részt vállaltak. Hallgatóink több poszterrel is megjelentek, melyeket a 4 nap során rengetegen látogattak, olykor izgalmas szakmai viták is kerekedtek.

A konferencián számos díjat osztottak ki a fiatal kutatók között, ezek közül az egyetemünk hallgatói kettőt is megnyertek. A legjobb előadást öntészet-kohászat témában Mádi Johanna Laura tartotta, míg a teleptani előadások közül Papp Richárd Zoltán előadása nyerte el leginkább a zsűri tetszését.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz a továbbiakban is!

5. Ásványvagyon Fórum Miskolcon

Nyomtatás
Megjelent: 2016. április 25. hétfő

5. Ásványvagyon Fórum Miskolcon

2016-04-21

Földessy János

Sikerrel zajlott le a nyersanyag kutató szakma éves nagy rendezvénye 2016 április 20-án Miskolcon. Az eseményt a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete, Nyersanyagföldtani Szakosztálya, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Ásványtani- és Földtani Intézete, illetve a MTA MAB Bányászati, Földtudományi, Környezettudományi Szakbizottsága szervezte.

A közel 100 résztvevő először a  jubiláns neves szakembereket köszöntötte, dr. Zelenka Tibor (80) és dr. Baksa Csaba (70) személyében. Ezután  kilenc előadást hallgathattak meg a résztvevők, amelyek az ásványi nyersanyaggazdálkodás mai helyzetéről adtak számot eltérő nézőpontokból. dr. Fancsik Tamás (MFGI, igazgató) a nyersanyag gazdálkodásunk jövőjéről adott képet, kiemelve a jelenlegi állapot ideiglenes voltát. Dr. Mádai Ferenc (ME MFK, dékánhelyettes) a Miskolcon bevezetésre kerülő duális képzésről beszélt, megvilágítva az ipar és a felsőoktatás erősödő kapcsolatának kölcsönös előnyeit. Szilágyi Imre (geológus szakértő) a prognosztikus kőolaj és földgáz vagyon becslésének módszertanáról értekezett. Horváth Zoltán (MFGI, főosztályvezető) az országos nyersanyag potenciál felmérési projekt, illetve a közérdekű ásványi nyersanyagok definiálása érdekében zajló EU program hazai vonatkozásairól tartott előadást. Veres Lajos (Mendikás KFT, geológus) és Markó István (bányamérnök szakértő) a Farkaslyuk területén végzett földalatti kutatások, tárónyitás tapasztalatait foglalta össze. Dr. Csongrádi Jenő (geológus szakértő) a recski porfíros rézércek eddig nyilván nem tartott magas arany tartalmának minőségi eloszlásáről, gazdasági jelentőségéről adott elő. Dr. Németh Norbert a korábbi stratégiai elem kutatási program folyományaként megismert bükkaljai Nb-Ta-REE dúsulások továbbkutatásának, értelmezésének jelenlegi állását ismertette, egy reménybeli új jelentős lelőhely felfedezésének példájaként. Végül dr. Hartai Éva az EU H2020 CHPM nemzetközi projekt koordinátori minőségében mutatta be a geotermikus energia termeléshez kapcsolt fémtermelés fejlesztési elképzeléseit. A Fórum napján lépett először nyilvánosságra az asvanykincs.hu portál, smelynek elsőrendű célja a hazai ásványvagyon kérdések és információk nyilvánosságra hozása. A Fórum az elhangzottakról szóló vitával zárult.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews