ÁsványÁsvány

Az Ásványtani és Földtani Intézet a selmeci akadémia, a soproni főiskola, majd a miskolci egyetem egyik legrégibb tanszékcsoportjának mai utódja, modern folytatója. A műszaki földtudományok azon irányait oktatja, kutatja, amelyben a különböző nyersanyagok, földtani jelenségek és folyamatok mindennapi alkalmazásai kapnak szerepet. Két tanszékének munkája széles sávot ölel át, a szénhidrogén-földtantól, a geokémiától a talajtanig, a távérzékeléstől a laboratóriumi vizsgálatok kiértékeléséig, a földtani alapkutatástól a kutatási eredmények gazdasági értékeléséig. Három fő alkalmazott kutatási irányunk: ásványi nyersanyagok kutatása, alkalmazott ásványtan, környezetföldtan. Vannak olyan részterületek, ahol ipari kapcsolataink is jelentősek - például az ércföldtan, a környezetföldtan, a szilárd ásványi nyersanyagok, valamint a kőolajföldtan területén.

ERA-MIN konferencia

Nyomtatás
Megjelent: 2013. március 12. kedd

2013. március 11-12-én Hartai Éva és Horváth Réka részt vettek a ERA-MIN projekt (http://www.era-min-eu.org/) keretében, Lisszabonban szervezett konferencián. Az első napon előadások hangzottak el, és poszter szekció volt. Horváth Réka posztert mutatott be a mecseki kőszén germánium tartalmáról.

Bővebben: ERA-MIN konferencia

Az ásványvagyon minősítés, értékelés és gazdálkodás aktuális kérdései

Nyomtatás
Megjelent: 2013. február 21. csütörtök

2013. február 21-én Földessy János és Hartai Éva részt vettek a Magyarhoni Földtani Társulat által szervezett konferencián (http://www.foldtan.hu/). Földessy János előadást tartott „Kritikus elemek – alapkutatási program” címmel, melyben a Műszaki Földtudományi Karon zajló CriticEl TÁMOP projekt célkitűzéseit és megvalósítási folyamatát ismertette.

Bővebben: Az ásványvagyon minősítés, értékelés és gazdálkodás aktuális kérdései

Extract-IT workshop

Nyomtatás
Megjelent: 2013. február 07. csütörtök

2013. február 6-7-én Hartai Éva részt vett az Extract-IT projekt (http://www.extract-it.eu/) keretében rendezett workshop-on, Leobenben. A rendezvényen először plenáris előadások hangzottak el, majd a résztvevők három munkacsoportban, különböző európai jövőképek figyelembe vételével a nyersanyagkutatás és a bányászat jövőbeli technológiai kérdéseit vitatták meg.

Bővebben: Extract-IT workshop

SOMP 2012

Nyomtatás
Megjelent: 2012. augusztus 27. hétfő

SOMP - Society of Mining Professors konferencia
Július 12-16 között az intézet volt és újdonsült igazgatója – Dr. Földessy János és Dr. Mádai Ferenc képviselték Magyarországot a Bányász Professzorok Egyesületének éves közgyűlésén Wroclawban.

Bővebben: SOMP 2012

Geokémiai rövid kurzus

Nyomtatás
Megjelent: 2012. augusztus 23. csütörtök

Geokémiai rövid kurzus a sarkkörön túl
A Kjeoy Research and Education Centre (Norvégia) május 30. és júnuis 5. között egy nemzetközi rövid kurzust szervezett “Environmental geochemistry of ore deposits and mining activities” címmel.

Bővebben: Geokémiai rövid kurzus

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews