Kutatás

Nyomtatás
Megjelent: 2013. március 04. hétfő

Támogatott projektek

 1. A triász végi kihalás és környezetváltozások oknyomozó vizsgálata. 2003-2007, OTKA K 37966. Vezető kutató: Dr. Pálfy József, MTA-MTM PALEO kutatócsoport. Intézeti résztvevő: Dr. Zajzon Norbert.
 2. Telkibánya – a középkori bányászat környezeti hatása, oktatási és turisztikai potenciálja – megvalósíthatósági tanulmány. 2004-2005, PHARE CBC, HU-2002/000-604-01-11(05). Projekt koordinátor: Dr. Hartai Éva, további intézeti résztvevők: Dr. Földessy János (szakmai vezető), Dr. Németh Norbert.
 3. A platinafémek előfordulása a Darnó-öv és környezetének mezozoos és paleogén korú magmás kőzeteiben. 2005-2008, OTKA K 49633. Vezető kutató: Dr. Molnár Ferenc, ELTE. Intézeti résztvevő: Dr. Földessy János, Dr. Hartai Éva, Dr. Németh Norbert, Dr. Szakáll Sándor.
 4. A Rudabányai- és Aggteleki-hegység szerkezetföldtani vizsgálata. 2005-2008, OTKA, K 48824. Vezető kutató: Dr. Fodor László, MÁFI. Intézeti résztvevő: Dr. Less György.
 5. Triász és jura lejtőfáciesek jelentősége a Neotethys ÉNy-i végének geodinamikai értelmezésében. 2006-2010, OTKA K 61872. Vezető kutató: Dr. Haas János, ELTE-MTA, intézeti résztvevő: Dr. Németh Norbert.
 6. A Ny-i Tethys nagyforaminiferákra alapozott paleogén sekély bentosz zonációjának továbbfejlesztése és korrelálása. 2006-2010, OTKA K 60645. Vezető kutató: Dr. Less György.
 7. A Trák (ÉNy-Törökország) és Magyar Paleogén Medencék összehasonlító rétegtani, szedimentológiai és tektonikai elemzése, különös tekintettel a paleogén nagyforaminiferák párhuzamos fejlődésére. 2007-2009, TÉT (magyar-török), TR-06/2006. Magyarországi koordinátor: Dr. Less György.
 8. Telkibányai Szabadtéri Oktatópark. 2009-2010, INTERREG, HUSK 801/116. Projekt koordinátor: Dr. Hartai Éva, további intézeti résztvevők: Dr. Földessy János, Dr. Németh Norbert, Dr. Szakáll Sándor.
 9. EUROAGES - European accredited geological study programmes. 2009-2010, FP7, EQF Life Long Learning, 147733-LLP-2008-DE-KA1EQF2009-2010: Vezető partner: ASIIN Consult GmbH, Németország. Intézeti résztvevő: Dr. Hartai Éva.
 10. A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban. 2009-2011, TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007. Projekt koordinátor: Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota, Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Intézeti résztvevők: Dr. Földessy János, Dr. Hartai Éva, Dr. Mádai Ferenc.
 11. Primér kőzet geokémiai és kőzet eredetű víz-savasodási folyamatok karbonátos kőzetekhez kötött ércesedések előfordulásain, Rudabányán (Magyarország) és Asturiasban (Spanyolország). 2009-2012, TÉT (magyar-spanyol), TÉT_08-ES-2009-0021. Magyarországi koordinátor: Dr. Földessy János.
 12. Levegőben szállított por integrált mágneses, geokémiai és ásványtani vizsgálata. 2009-2012, OTKA K 75395. Vezető kutató: Dr. Márton Péterné, ELGI, Paleomágneses laboratórium. Intézeti résztvevő: Dr. Zajzon Norbert.
 13. Tananyagfejlesztés és tananyag-korszerűsítés a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi alapszakán. 2010-2011, TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-033. Projekt koordinátor: Dr. Hartai Éva, további intézeti résztvevők: Dr. Földessy János (szakmai vezető), Dr. Less György, Dr. Mádai Ferenc, Dr. Németh Norbert, Dr. Szakáll Sándor, Dr. Zajzon Norbert.
 14. Barangolás a felső-magyarországi bányavárosok útjain. 2011-2012, Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, HUSK 09/01/1.3.2. Vezető partner: Kassai Műszaki Egyetem. Intézeti résztvevő: Dr. Hartai Éva.
 15. A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein. 2011-2013, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001. Koordinátor: Dr. Szemmelveisz Tamás, Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Intézeti résztvevők: Dr. Földessy János, Dr. Hartai Éva, Kristály Ferenc, Dr. Less György, Dr. Mádai Ferenc, Dr. Mádai Viktor, Dr. Németh Norbert, Dr. Szakáll Sándor, Dr. Zajzon Norbert.
 16. Spatial modelling of heavy metal mobility in mining catchments across various climatic regions in the European Union and its neighbours. A comparative study in Hungary and Morocco. 2011-2013, TÉT (magyar-marokkói), TÉT_10-1-2011-0503. Magyar koordinátor: Dr. Jordán Győző, MÁFI, intézeti résztvevő: Dr. Szakáll Sándor.
 17. CRITICEL - Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására. 2012-2014, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005. Koordinátor: Dr. Gombkötő Imre, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet. Intézeti résztvevők: Dr. Földessy János (szakmai vezető), Dr. Zajzon Norbert (alprogramvezető), Dr. Hartai Éva, Kristály Ferenc, Dr. Less György, Dr. Mádai Ferenc, Dr. Mádai Viktor, Dr. Németh Norbert, Dr. Szakáll Sándor.
 18. KÚTFŐ - A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által. 2012-2013, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049. Koordinátor: Dr. Madarász Tamás, Környezetgazdálkodási Intézet. Intézeti résztvevők: Dr. Földessy János, Dr. Hartai Éva, Kristály Ferenc, Dr. Less György, Dr. Mádai Ferenc, Dr. Mádai Viktor, Dr. Németh Norbert, Dr. Szakáll Sándor, Dr. Zajzon Norbert.
 19. A Nyugati-Tethys és szomszédos tengerei senon és oligocén-miocén földtani eseményeinek Sr izotóparány alapú numerikus korolása (esettanulmányok). 2012-2015, OTKA K 100538. Vezető kutató: Dr. Less György.

 

Ipari kutatások 2009-től

 1. Bazalt épitőkő kőzettani vizsgálatok. Vezető kutató: Dr. Szakáll Sándor
 2. Cu- és Mn-ércek összetételének meghatározása. Vezető kutató: Kristály Ferenc
 3. Fúróiszap és furadék eredetű agyagásványok diagnosztikus vizsgálata. Vezető kutató: Kristály Ferenc
 4. Irota ércesedés kőzettani-geokémiai vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Földessy János
 5. Mád környéki zeolitbányából származó minták kőzetalkotóinak mennyiségi meghatározása. Vezető kutató: Kristály Ferenc
 6. Mágneses szállóporok vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Zajzon Norbert
 7. Mályi geotermikus kutatófúrás sztratigráfiai vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Less György
 8. Mátraszentimrei bányavágatokban képződő szulfátos kiválások ásványtani és kémiai vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Szakáll Sándor
 9. Montagne d’or (Francia Guyana) ércesedés kőzettani-ércföldtani vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Hartai Éva
 10. Montero (Tanzania) U-REE ásványtani-kőzettani vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Zajzon Norbert
 11. Öntőcsövek kiválásainak ásványtani vizsgálata. Vezető kutató: Kristály Ferenc
 12. Rudabánya ércesedés kőzettani-ércföldtani vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Földessy János
 13. Seruyung (Indonézia) ércesedés kőzettani-ércföldtani vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Hartai Éva
 14. UCG technológia környezeti hatásai, földtani feltételei. Vezető kutató: Dr. Földessy János
 15. Zafranal porfiros rézérc projekt kőzettani vizsgálata. Vezető kutató: Dr. Földessy János
 16. Zeolit alapú termékek alapanyagának ásványtani vizsgálata. Vezető kutató: Kristály Ferenc
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews