Mikroszonda

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 26. csütörtök

Mikroszonda

Az Ásványtani – Földtani Intézetben működő Mikroszonda laboratórium a legmodernebb ilyen jellegű laboratórium az országban, ahol egy most felújított JEOL 8600 Superprobe mikroszkóppal roncsolásmentes, lokális kémiai elemzés végezhető. A berendezés egy pásztázó elektronmikroszkópból (SEM) és egy hozzá kapcsolt energia- (EDX), illetve négy hullámhossz-diszperzív (WDX) detektorból áll, melyek a mintában gerjesztett röntgensugárzás energiája, illetve hullámhossza szerint mennyiségileg is tudják azonosítani a mintában lévő kémiai elemeket a bórtól az uránig.

Az EDX rendszer legjobban egyszerű minőségi meghatározásokra használható. A WDX rendszer B–U-ig mér, így lehetőség nyílik a C, N és O pontosabb mérésére is. További előnyei a nagyságrenddel jobb pontosság, a spektrális felbontás (S-Mo-Pb elkülönítése) és a jelentősen alacsonyabb kimutatási határ. A műszer elemtérképek készítésére is alkalmas.

A laboratóriumban végzett munkák széles kutatási területeket ölelnek fel:

  • ásványtan
  • kőzettan
  • ércteleptan
  • környezetföldtan
  • kerámiák ásványtana, mikroszerkezete
  • vékony rétegek fémeken, ötvözeteken
  • archeogeológia
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews