Dr. Zelenka Tibor

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 25. péntek

Dr. Zelenka Tibor 1936. mácius 9-én született Budapesten. Az elemi és középiskoláit Budapesten végezte. 1959 januárjában az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi Kar Geológus Szakán okleveles geológusi diplomát, majd ott 1967-ben természettudományi egyetemi doktori címet szerzett. Az ELTE ötvenéves szakmai tevékenységéért aranyoklevelet, a Miskolci Egyetem három évtizedes oktatási tevékenységéért címzetes egyetemi docens címet adományozott neki. A Magyarhoni Földtani Társulat válaszmányi, míg a Magyar Geofizikai Egyesület rendes tagja. Az MTA Geokémiai Szakbizottság munkájában 1965-től meghívottként közreműködik.

Geológusi szakmai tevékenységét 1959-1990 között az érc és ásványbányászat különböző területein végezte, mint beosztott-, majd főgeológus. A Tokaji hegységi nemfémes ásványi nyersanyagok térképezési, távérzékelési, fúrási, bányaföldtani munkái mellett 11-féle nyersanyagot magába foglaló érces és nemfémes (ásványbányászati) országos ásványkataszterek és távlati tervek összeállításában és azok végrehajtásában részt vett. 1969-72 között a Recsk-mélyszinti érckutatást a helyszínen vezette, később annak geológusi szakmai irányításban közreműködött.1986-tól a Telkibányai  középkori nemesfém bányák újrakutatásában tevékenykedett. Nyersanyag kutatási szakértőként Mongóliában (Au,W) négyszer, Macedóniában (Cu) kétszer, Kubában (Cu, Au), Albániában (bentonit), Görögországban (talkum) és Brazíliában ( tufa) egy-egy alkalommal rövidebb ( hét-negyedév) helyszíni vizsgálatokat végzett.

1991-től a Központi Földtani Hivatal elnöki tanácsadója, majd 1993-2003 között a Magyar Geológiai Szolgálat Szakhatósági főosztályvezetője, 1996-os nyugdíjazása után a főigazgató tanácsadója és a Földtani Kutatás folyóirat szakmai szerkesztője volt.

Az ELTE TTK–án 11évig meghívottként ércteleptant, a Miskolci Egyetemen 33 éve teleptan, távérzékelés, természeti erőforrás-kutatás tantárgyakat oktatja.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews