Dr. Velledits Felicitász

Nyomtatás
Megjelent: 2015. február 05. csütörtök

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK, KUTATÁSOK

1985 – 90 ELTE Földtan tanszék tanszéki mérnök

Kutatás: a bükki mészkövek részletes szedimentológiai, őslénytani elemzése.

Oktatás: oktatott tárgyak: Általános földtan, A mészkövek mikrofácies elemzése, Triász zátonyalkotó fosszíliák határozása.

1995 – 98 Doktori iskola, ELTE kutató és postgradális diák.

A bükki középső-felső triász rétegsorok szedimentológiai és őslénytani elemzése.

Egy riftesedési folyamat különböző stádiumainak rekonstruálása.

Öt bükki mészkőblokk pontos korának megállapítása, a fácieselterjedések feltérképezése.

Triász korú folyóvízi és tavi üledékeket jelenlétének első kimutatása a Bükkben.

Két új fosszília faj leírása.

Speciálisták segítségével 356 fosszília meghatározása (186-ot faj szinten, 170-et genus szinten).

A hegység déli részén a riftesedő területekre jellemző félárok szerkezet kimutatása.

8 publikáció hazai és külföldi folyóiratokban.

Három előadás nemzetközi konferencián.

1998 A PhD doktori fokozat megszerzése.

1998 – 1999 MOL geológus Rezervoár geológus.

A görögországi és szíriai karbonátok vizsgálata.

2000 – 2002 Volterra Bt. egyéni kutató.

Környezetvédelmi és alkalmazott földtani feladatok megoldása, földtani térképezés.

2002 – 2006 Békésy György posztdoktori ösztöndíjas

Az aggteleki zátony komplex vizsgálata: őslénytan, szedimentológia, fejlődéstörténet. Új modell felállítása a Neotethys óceán Vardar áganak triász riftesedésére.

2006 Egyéni vállalkozó: a karbonátos reservoárok szedimentológiai értelmezése.


TANULMÁNYOK

1985.

geológus (MSc): Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest

1995-99.

ELTE, Doktori Iskola: PhD fokozat megszerzése

 

1987-88

 

Institute für Paläontology Erlangen (Németország): A mészkövek mikrofácies elemzése, mezozóos fosszíliák határozás

Részvétel bizottságok munkájában:

Magyar Tudományos Akadémia: köztestületi tag

Magyar Tudományos Akadémia: Szedimentológiai Albizottság

Magyar Tudományos Akadémia: Triász Rétegtani Albizottság

Szakmai tagságok:

Magyarhoni Földtani Társulat

IAS (International Association of Sedimentologists)

AAPG (Association of American petroleum Geologist)

 

OKTATÁS

1985-90: ELTE, Általános és Történeti Földtani Tanszék

Általános földtan,

A mészkövek mikrofácies elemzése,

Triász zátonyalkotó fosszíliák határozása.

2012-  : Miskolci Egyetem Ásványtan-Földtan Tanszék

Applied Geology

Szedimentológia

 


PUBLIKÁCIÓK

Nyelvvizsgák

  • angol: középfok - "C" típus
  • német felsőfok "C" típus

Támogatott Kutatási Projektek:

A. Vezető:

Magyar: OTKA kutatások

2002-2005: A triász zátonyok fejlődése a Tethys északi peremén

1998-2001: A magyar triász zátonyok komplex vizsgálata

1995-1997: Ladin-karni karbonát platform fejlődés Észak-Magyarországon

Nemzetközi:

AÖU (Osztrák-Magyar ”Akció” Alapítvány)

2004-2006: Anisusi karbonát platformok születése és halála Észak-Magyarországon és az Északi Mészkő Alpokban (L. Krystyn, H-J Gawlick, R. Lein, G. Bryda, S. Kovács,)

DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat) és OTKA:

2000-2001: A büdöskúti (Bükk hegység, Észak Magyarország) mészkőolisztolit sztratigráfiai, szedimentológiai és mikropaleontológiai vizsgálata (J. Blau)

1987-1988: A Hór-völgyi mészkő (Bükk hegység, Észak-Mo.) egyik mészkőblokkjának szedimentológiai és mikropaleontológiai vizsgálata (E. Flügel, S. Senowbari, P. Riedel)

B. Résztvevő: OTKA kutatások

2004-2005: Tektonosztratigráfiai terrének a Circum-Pacifikus régióban (vezető: Kovács Sándor)

2004-2005: Az észak-kelet magyarországi paleozoikum és mezozoikum összehasonlítása a Dinaridák-Hellenidák azonos korú képződményeivel (vezető: Kovács Sándor)

Ösztöndíjak:

2014 augusztus-november: Goethe Universität Frankfurt am Main, (Németország)

2010 november: Geozentrum Nordbayern, Department of Paleontology, University of Erlangen-Nürnberg, (Németország)

2010 október: Goethe Universität Frankfurt am Main, (Németország)

2005 május-június: Erlangen, Institute für Paläontologie, DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat)

2005 április: Miláno, Università Degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra (Az Olasz Külügyminisztérium Kutatói ösztöndíja)

2003 május: Universität Wien, Geozentrum, ÖAD (Osztrák Akadémiai Csereszolgálat)

2002. -2005: Békésy György posztdoktori ösztöndíj, Oktatási és Kulturális Minisztérium

2001 október-december: Erlangen, Institute für Paläontologie, DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat)

1996-1998: MOL Kutatói Ösztöndíj

1987-88: Erlangen, Institute für Paläontologie, DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat)

Rövid szakmai továbbképzések

2012. Budapest: AAPG: Education week. Előadók:Prof. Dr. R. Sachsenhofer, Prof. Dr. P. Kukla, Prof. Dr. J. Urai, Dr. L. Fodor, Dr. B. Badics, Dr. D. Domitrovic

2010. Golden (USA) AAPG: Basic Well Log Analysis, előadók: George Asquith, Daniel Krygowski.

1999. Párizs: Eurobasin School: Tectonic control on trap formation

1997. Heidelberg: Carbonate Sequence Stratigraphy, előadó: Prof. Wolfgang Schlager

1997. Sümeg: Sequence Stratigrapic Workshop, előadó: Prof. A. Strasser;  F. Surlyk

1996. Budapest: High Resolution Stratigraphy. Application in Carbonate Sediments, előadó: Prof. D’Argenio.

1995. Budapest: Practical Course on Carbonates (Sedimentology, Sequence Stratigraphy, Diagenesis and Reservoirs) előadó: Prof. M. Tucker.

1992 Tunézia: IAS (International Association of Sedimentologists) International Training Course on Sequence Stratigraphy Előadók: Prof. F.J. Sarg; Prof. R. N. Ginsbug; Prof. B.H.Purser.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews