Őslénytani praktikum

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Választható MFMF 3a Őslénytani praktikum

Tárgyfelelős: Dr. Less György

Tantárgy kódja: MFFTT 229 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév:6

Előfeltételek: Történeti földtan (MFFTT 600552)

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat a fosszíliákkal és alkalmazásukkal a földtan különböző területein, ezen belül kiemelten a kőzetek korának és fáciesének (képződési körülményeinek) meghatározásában.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Az ősmaradványok betemetődésének fajtái. Bentosz, nekton és plankton életmód. A faj és a populáció fogalma. Korhatározási módszerek, a biosztratigráfia alapjai. A földtani ókor, középkor és újkor legjellegzetesebb ősmaradványai őskörnyezeti (szárazföld, tavak, beltengerek, zátonylagúnák, zátonyok, selflejto, mélytengerek) csoportosításban.

 

 

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: A gyakorlatokon kötelező a részvétel, kettőnél több gyakorlatról való hiányzás az aláírás megtagadásával jár. Félidőben beszámoló: ősmaradványok felismerése, rétegtani és paleoökoógiai szerepük szóbeli ismertetése legalább 60 %-os eredménnyel.

 

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Galácz A. & Monostori M. (1992): Ősállattani praktikum. Tankönyvkiadó, 664 p.

Géczy B. (1984): Őslénytan. Tankönyvkiadó, 474 p.

Géczy B. (1993): Ősállattan I. Invertebrata paleontológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 596 p.

Géczy B. (1993): Ősállattan II. Vertebrata paleontologia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 502 p.

Géczy B. (1972): Ősnövénytan. Tankönyvkiadó, 356 p.

Bogsch L. (1970): Általános őslénytan. Tankönyvkiadó, 281 p.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews