Történeti földtan BSc

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Történeti földtan

Tárgyjegyző: Dr. Less György

Tantárgy kódja: MFFTT 600552

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: BSc 5.

Előfeltételek: Magyarország földtana (MFFTT 600231)

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+0

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal az idő szerepét a földtani folyamatokban, a különböző korhatározási módszereket, a Föld szerkezeti kialakulásának és a földi élet változásainak történetét, valamint a különböző földtani jelenségek felismerésének módját terepi körülmények között.

Tantárgy tematikus leírása:

Bevezető 3 előadás tematikája

1. A rétegtan, mint a földtörténeti kutatás eszköze. A korreláció fogalma és típusai.

2. A földtörténeti időskála, kormeghatározási módszerek.

3. A Föld és az élet fejlődésének fontosabb eseményei

4-14. Egy egynapos terepbejárás a Bükkben

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: kötelező részvétel a terepbejáráson, prezentáció a terepbejárás egyik feléről párral

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Báldi T. (1978): A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó.

Karátson D. (e., 2010): Pannon enciklopédia – Magyarország földje. Urbis Könyvkiadó

Levin, H. L. (2006): The Earth Through Time. 8th Ed., Wiley, New York

Barnes, W. W. (1988): Earth. Time and Life. Wiley, New York

Brookfield, M. (2006): Principles of Stratigraphy: Blackwell, Publishing, New York

Pelikán P. (ed., 2005): A Bükk-hegység földtana. Magy. Áll. Földt. Intézet

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews