Történeti földtan MSc

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Történeti földtan

Tárgyfelelős: Dr. Less György

Tantárgy kódja: MFFTT 720003

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: MSc 2.

Előfeltételek: Elemző földtan (MFFTT 710002)

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a Föld kérgét felépítő kőzetekben rögzült különböző földtani események fejlődéstörténeti összefüggéseit, az idő szerepét a földtani folyamatokban, a különböző korhatározási módszereket, a Föld szerkezeti kialakulásának és a földi élet változásainak történetét, valamint azt, hogy mindezek hogyan hasznosíthatók a nyersanyagkutatásban.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Előadások tematikája:

Rétegtani alapismeretek, a lito-, bio- és kronosztratigráfia fogalma. A rétegtani korreláció eszközei és nyersanyagkutatási jelentőségük. Korhatározási módszerek: biosztratigráfia, radiometrikus korhatározás, magnetosztratigráfia, kemosztratigráfia, eseménysztratigráfia, szekvencia-sztratigráfia. Az őskörnyezet rekonstrukciója és nyersanyagkutatási alkalmazása: magmás, metamorf és üledékes fáciesek. A földtörténeti idősklála, a Föld, a földi klíma és élet fejlődése a földtörténeti őskor, ókor, középkor és újkor folyamán. Az ember kialakulása.

 

Gyakorlatok tematikája:

Két, egy-egynapos terepbejárás az Aggtelek-Rudabányai-hegységben

 

 

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: Az előadási anyagból a félév folyamán egy zárthelyi teljesítése legalább 50 %-os eredménnyel, egy pótzárthelyi lehetőség. Gyakorlati követelmények: kötelező részvétel a terepbejárásokon, prezentáció az egyik terepbejárásról.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Levin, H.L. (2006) – The Earth Through Time, 8th Ed., 616 p., Wiley

Barnes, C.W. (1988): Earth, Time and Life. John Wiley and Sons, New York

Brookfield, M. (2006): Principles of Stratigraphy. Blackwell Publishing, New York

Báldi T. (1978): A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó.

Karátson D. (ed., 2010): Pannon enciklopédia – Magyarország földje. Urbis Könyvkiadó

Pelikán P. (ed., 2005): A Bükk-hegység földtana. Magy. Áll. Földt. Intézet

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews