Távérzékelés

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Távérzékelés MF

Tárgyjegyző oktató: Dr.Németh Norbert

Tantárgy kódja: MFFTT600962

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI

Javasolt félév: 6

Előfeltételek: MFFTT600120 Geológia

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a távérzékelés lényegét, fizikai hátterét, alkalmazhatóságát, eljárásait és azok felhasználási lehetőségeit.

A tantárgy a MFFTT601062 Távérzékelési gyakorlattal együtt vehető fel, annak elméleti hátterét nyújtja.

Tantárgy tematikus leírása:

1. hét: Alapfogalmak és fizikai alapok. Az elektromágneses sugárzás és a légkör.

2. hét: Fizikai alapok. Az elektromágneses sugárzásból nyerhető információk.

3. hét: A fényképezés.

4. hét: Távérzékelési gyakorlat zh-ja

5. hét: Műholdak és érzékelőik. Multispektrális felvételek.

6. hét: Aktív távérzékelés: a radar.

7. hét: Fotogrammetria és radiometrikus feldolgozás.

8. hét: Távérzékelési gyakorlat zh-ja

9. hét: Alkalmazási területek: helymeghatározás, oceanográfia, meteorológia.

10. hét: Alkalmazási területek: földtan, felszínalaktan, növényzet.

11. hét: Távérzékelési gyakorlat zh-ja

12. hét: Távérzékelési gyakorlat sikertelen vagy hiányzás miatt elmaradt beszámolóinak pótlása

Félévközi számonkérés módja:

A számonkérés a MFFTT601062 Távérzékelési gyakorlat keretei között történik.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Németh Norbert: Távérzékelés. Jegyzet, kézirat. Miskolci Egyetem, 2005, 70 p.

Lillesand T. M. – Kiefer R. W: Remote Sensing and Image Interpretation. Wiley, 1987, 721 p.

Interneten elérhető aktuális források a műholdrendszerekről és érzékelőikről

Adams, John: Remote sensing of landscapes with spectral images: a physical modeling approach. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 p.

McCoy, Roger: Field methods in remote sensing. Guilford Press, New York, 2005.

Schott, John: Remote sensing: the image chain approach. Oxford University Press, New York, 2007.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews