Földtani értelmezés és tervezés

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 02. szerda

Tantárgy neve: Földtani értelmezés és tervezés

Tárgyfelelős: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT730004

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: MFFTT720002

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók képességet szereznek a földtani közeg és különböző ásványi nyersanyagok kutatási adatainak, a terepi adatgyűjtés, fúrásokban történő mintavételek és észlelések eredményeinek értelmezésére, az ilyen adatok bányászati és előkészítés technológiai szempontú előértékelésére és az eredmények alapján kutatás és termelés gazdaságossági kérdésekben döntés előkészítésére.

 

Tantárgy tematikus leírása:

Az elméleti előadások során a hallgatók rövid összefoglalást kapnak a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok kutatásának legfontosabb módszereiről, az ezek során alkalmazott terepi és kamerális eljárásokról. Tanulmányozzák a földtani célú mintavételek alapján végezhető számítások, statisztikai értékelések módszereit, illetve ezekkel kapcsolatban a földtani közeg mért paraméterei természetes változékonyságának hatását. Archív kutatási dokumentációk feldolgozásával megismerik a földtani paraméterek értelmezésének hibáit és ezek csökkentésének módjait. Ismereteket kapnak a földtani összefoglaló dokumentációk elkészítési rendjéről, módszereiről, az ásványi nyersanyagvagyon becslési eljárásokról. A gyakorlatok során a hallgatók az ásványi nyersanyagok kutatási adatainak térinformatikai feldolgozásával, a nyersanyaglelőhelyek tematikus térképeinek olvasásával és szerkesztésével, a kutatások során alkalmazott mintavételek minőségbiztosítási módszereivel, a mintákból minőségi adatok statisztikai feldolgozásával és a statisztikai paraméterek értékelésével kapcsolatos tantermi és terepi ismereteket kapnak, illetve ezekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat oldanak meg. Gyakorlatot szereznek földtani dokumentáló és kiértékelő programok alkalmazásában.

 

Félévközi számonkérés módja:

Komplex önálló csportfeladat teljesítése (3 fős csoportokban).

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Földessy J (2006): Ásványi nyersanyag kutatás és földtani értelmezés (CD és Internet, www.tankonyvtar.hu )

Benkő F (1970): Asvanykutatas es banyafoldtan. Műszaki Konyvkiado Budapest.451 p.

Reedman J. H. (1979): Techniques of Mineral Exploration – Applied Science Publishers London 533 p.

Bíró L. (szerk): Teleptan. Geolitera, Szeged

Dill H. G. (2010): The „chessboard” classification schene of mineral deposits. Elsevier, 2010.

Végh Sné (1967): Nemércek földtana. Tankönyvkiadó, 281.p.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews