Földtani térképezés MSc

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 02. szerda

Tantárgy neve: Földtani térképezés

Tárgyfelelős: Dr. Less György

Tantárgy kódja: MFFTT 720004

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: MSc 2.

Előfeltételek: Elemző földtan (MFFTT 710002)

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A földtani jelenségek térképi megjelenítésének elsajátítása, földtani térkép és szelvények készítése, jelkulcs valamint rövid térképmagyarázó összeállítása.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Előadások tematikája:

A földtani térkép készítésének célja. A földtani térkép és az ahhoz tartozó kísérő elemek (földtani szelvények, jelkulcs, elvi rétegoszlop). A földtani térképen ábrázolt jelenségek: litosztratigráfiai egységek, szerkezeti jellemzők. A földtani határok fajtái és terepi felismerésük. Tájékozódás a terepen topográfiai térképpel és GPS-szel. A terepi földtani észlelés dokumentálása jegyzőkönyvben és topográfiai térképen. A földtani térkép magyarázójának elemei (Bevezetés – technikai adatok, földrajzi elhelyezkedés, rétegtani viszonyok, szerkezetföldtani viszonyok, földtani fejlődéstörténet, vízföldtan és egyéb hasznosítható ásványi nyersanyagok, irodalomjegyzék) és összeállítása.

 

Gyakorlatok tematikája:

Két db földtani szelvény szerkesztése valós kárpáti (szlovákiai és romániai) földtani térképről.

Észlelési, fedett és fedetlen földtani térkép felvétele és szerkesztése 2-3 fős csoportokban a Bükkben egy kb. 2 km2-es területről. 1 db földtani szelvénnyel és jelkulccsal. A felvett földtani térkép rövid magyarázójának összeállítása.

 

 

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: Két db földtani szelvény (ld fentebb) beadása. A csoportban felvett földtani térkép és magyarázójának (ld. fentebb) beadása.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Radócz Gy. (1981) – Földtani- és földtani vonatkozású térképfajták. Magyar Állami Földtani Intézet Módszertani Közleményei. 5. 1. 148 p.

Gyalog L. (szerk.) – A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása. Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi Kiadványa. 187. 171 p.

Hamilton, D.E. & Jones, T.A.: Computer modeling of geological surfaces and volumes. – AAPG Computer applications in geology. No.1., 589 p. Tulsa, Oklahoma

McClay, K. (1995): The mapping of Geological Structures. Geolog. Soc. of London Handbook. John Wiley Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore.

Oravecz J. (1986): Földtani térképezés és szelvényszerkesztés. Jegyzet. ELTE, Bp.

SURFER 8.0 Tutorial and User’s Guide. - Golden Software. P512 . Denver

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews