Geokémiai kutatómódszerek

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 02. szerda

Tantárgy neve: Geokémiai kutatómódszerek

Tárgyfelelős: Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT720005

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: MFFAT710001

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlai jegy

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A földtani kutatás egyik alapvető területének megismertetése, beleértve a geokémiai mintavételezés elméleti hátterét, az egyes mintázási és elemzési eljárások részletes ismertetését és gyakorlatát, valamint a feldolgozási metodikát és interpretációt.

A tárgy során a hallgatók önálló földtani kutatási feladatot is megoldanak, mely magában foglalja a terepi mintavételt, mintaelőkészítést, adatfeldolgozást és interpretációt is.

Tantárgy tematikus leírása:

  • A kémiai elemek geokémiai gyakorisága egyes kőzetekben, a geokémiai háttér fogalma.
  • Indikáció, lelőhely geokémiai anomália lehatárolása.
  • Elsődleges aureolák kialakulása, földtani kutatási módszerei.
  • Mállási folyamatok geokémiai jellemzői.
  • Másodlagos aureolák kialakulása, kutatási módszerei.
  • Mintavételezés, mintavételezési szabványok.
  • Talajgeokémiai, hidrogeokémiai, biogeokémiai kutatási módszerek.
  • Alluviális hordalékok mintázása. Nehézásvány-geokémia.
  • Főbb analitikai módszerek.
  • Adatfeldolgozás, statisztikai módszerek.

Félévközi számonkérés módja:

Az aláírás megszerzésének feltétele: a félév során 2 feladat elkészítése és jegyzőkönyvének beadása, részvétel a 2-3 napos terepgyakorlaton, a terepgyakorlat feladatainak megoldása. A feladatok összesen 60%-ban számítanak be a félév végi érdemjegybe.

1. Talajminta előkészítése spektroszkópiai vizsgálatra, kémiai összetétel kiértékelése (10%)

2. Patakhordalék mintavételi háló sűrítésének megtervezése (10%)

3. Talajgeokémiai expedíció mintavételi tervének elkészítése (20%)

4. Terepgyakorlaton végzett munka (20%)

 

A másik 40% a félév végi írásbeli zárthelyin szerezhető meg.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Mátyás E.: Geokémia (egyetemi jegyzet)

Reedman J.H.: Techniques in mineral exploration (Appl. Sci. Publ. London, 1979)

Kuzvart M. & Böhmer M.: Prospecting and exploration of mineral deposits (Elsevier, 1986)

Szakács Sándor (2008): Geokémia (egyetemi jegyzet). (EMTE - KPI Kiadó, Kolozsvár, 2008)

Wite W.M. (2007): Geochemistry.  Online textbook, (John Hopkins University, 2007)

Matveev A.A. (2003): Geokhimicheskie poiski MPI. (Izd. MGU, 2003)

Reedman J.H.: Techniques in mineral exploration (Appl. Sci. Publ. London, 1979)

Grigoryan S.V.; Morozov V.I. (1985): Vtorichnie litogeokhimicheskie oreoli pri poiskah skritogo orudineniya (Nauka, Moskva, 1985)

Hawkes H.E.: Principles of geochemical prospecting. (US DOE, Geological survey bulletin 1000-F)

Geboj N.J.; Engle E.A. (2011): Quality Assurance and Quality Control of Geochemical Data: A Primer for the Research Scientist (USGS Open-File Report 2011–1187)

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews