Graduális kutatószeminárium

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 02. szerda

Tantárgy neve: Graduális kutatószeminárium
Tárgyjegyző név (beosztás): Dr. Mádai Ferenc, egyetemi docens

Tantárgy kódja: MFFAT710002

Tárgyfelelős tanszék/intézet:

Ásvány- és Kőzettani tanszék

Javasolt félév: 1

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Szakok/szakirányok: Földtudományi mérnöki MSc

Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a mesterszakot kezdő hallgatókat a szakirodalom hozzáférésének, feldolgozásának módszereivel és szabályaival, a tudományos közlemények szerkesztési és formai követelményeivel, a szóbeli előadások elkészítésének és előadásának szabályaival. Ezeket az általános szabályokat a földtani szakirodalomra aktualizáljuk. A tárgy során alapvetően angol nyelvű szakirodalmat dolgozunk fel.

Tantárgy tematikus leírása:

  • Szakpublikációkkal, kivonatokkal szemben támasztott szerkesztési, formai követelmények,
  • Irodalomjegyzék és hivatkozási rendszer elkészítése,
  • Az idézés technikája, etikai kérdések
  • Könyvtárhasználat; fontos szakfolyóiratok,
  • Internetes szakirodalmi adatbázisok,
  • Szóbeli előadások készítése, a jó előadás fortélyai,
  • Poszterkészítés fortélyai
  • “Ahogyan én csinálom?” - oktatók, kutatók véleménye a témáról.
  • Szakirodalom feldolgozása egyeztetett forrásmunkák alapján és a kivonatok szóbeli/írásbeli ismertetése.

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás és a gyakrolati megszerzésének feltétele: A félév során minden hallgató elkészít egy négyoldalas rövid cikket az általa meghatározott, szakirányhoz kötődő témából, valamint erről egy rövid szóbeli prezentációt is tart.

A félév során a következő kiadott feladatokat kell határidőre elkészíteni és bemutatatni:

1. egyéni választott szakirányú téma hátterének, témavázlatának, irodalomjegyzékének rövid ismertetése (20%)

2. első piszkozat beadása (15%)

3. végleges 4 oldalas cikk beadása (40%)

4. a témáról készített szóbeli előadás megtartása ppt prezentáció mellett (25%)

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

szakkönyvek, szakfolyóiratok, internet

Hivatkozáskészítés, bibliográfia-szerkesztés: http://kvt94.lib.uni-miskolc.hu:9090/c/document_library/get_file?uuid=125b3d61-03c3-4e76-a38b-684390367c47&groupId=10850.

Dán Krisztina, Haralyi Ervinné: Könyvtárhasználati ismeretek a kerettantervben, http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/konyvtar.doc.

Gallo, Carmine: Steve Jobs a prezentáció mestere

Reynolds, Garr: PreZENtáció

•Hagan P., Mort P. 2014: Report writing giude for mining engineers. Mining Education Australia.

•Day R.A., Gastel B.: How to write and publish a scientific paper. Greenwood, 2011.

•ISO 690-2: Information and documentation - Bibliographic references.

•Taylor G. A Student’s Writing Guide. How to Plan and Write Successful Essays. Cambridge University Press, 2009

•Chen Ch., Härdle W., Unwin A. (Editors): Handbook of Data Visualization. Springer, 2008

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews