Szedimentológia

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 03. csütörtök

Tantárgy neve: Szedimentológia

Tárgyfelelős: Dr. Bérczi István

Tantárgy kódja: MFFAT720004

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: MFFTT710002

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+1

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Megismerteti a hallgatókat

 a szedimentológia alapelemeivel (mállás, szállítás, leülepedési környezetek, diagenezis)

 a szedimentológiai vizsgálati módszerekkel (kőzet(mag)leírás szöveti, ásványos összetétel, litofácies matrix)

 a szedimentológiai modellezés lépéseivel

 

Tantárgy tematikus leírása:

 A szedimentológia mint földtudomány (léptéke, ágai)

 Az üledékképződés folyamatai (mállás, szállítás, leülepedés/kicsapódás)

 A kőzettéválás folyamatai

 A mállás, szállítás, üledékképződés, diagenezis geodinamikai háttere.

 A törmelékes üledékek keletkezése, szállítása, leülepedése, diagenezise.

 A karbonátos üledékek keletkezése, diagenezise.

 A törmelékes kőzetek osztályozása

 A karbonátos kőzetek osztályozása

 A fosszilis energiahordozók (kőszén, kőolaj, uránium) szedimentológiája

 Üledékes ércek és nem érces nyersanyagok szedimentológiája

 

Félévközi számonkérés módja:

Egy félévközi zárthelyi az alapfogalmakból (a féléves jegy 20%-a)

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Balogh Kálmán (ed.) Szedimentológia I-III,

Hartai Éva: Változó Föld

Harold G. Reading 1996, 2006: Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Wiley, London, p.704

Asquith  & Gibson : Basic well log analysis for geologists, AAPG, Methods in exploration series

Serra, 1985: Sedimentary environments from wireline logs. Schlumberger p.211

Gerhard Einsele, 2000:  Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget, p. 792

Mike R. Leeder, 2011: Sedimentology and Sedimentary Basins: From Turbulence to Tectonics. John Wiley & Sons, p. 784

P. A. Allen, J.R., 1990: Allen Basin Analysis: Principles and Applications.  Wiley, p.451

Andrew D. Miall, 1990: Principles of sedimentary basin analysis. Springer-Verlag, - 668 oldal

Emiliano Mutti, 1992:Turbidite sandstones. Agip, Istituto di geologia, Università di Parma, - 275 oldal

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews