Szerkezeti földtan

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 03. csütörtök

Tantárgy neve: Szerkezeti földtan

Tárgyjegyző oktató: Dr. Németh Norbert

Tantárgy kódja: MFFTT720001

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: MFFTT710002

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+2

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A hallgatók megismertetése a kőzettestek térbeli helyzetének és szerkezetének ábrázolásával, valamint a kőzettesteket érintő alakváltozásokkal és azok fizikai hátterével.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A félév első felében lezajlik az elméleti anyag áttekintése; az előadások az írott jegyzet kommentálására és illusztrálására szolgálnak. Ezzel párhuzamosan zajlik a szelvényszerkesztési alapok oktatása. A félév második felében gyakorlati feladatok megoldásával foglalkozunk.

1. hét: Alapfogalmak és információk a Föld belsejéről.

- Gyakorlat: a földtani térképek olvasása; a szelvényszerkesztés szabályai és geometriai alapjai.

2. hét: A kőzetek szerkezeti elemei és azok deformációja, kinematikai leírás.

- Gyakorlat: szelvényszerkesztés gyakorlása.

3. hét: A feszültségek, dinamikai leírás.

- Gyakorlat: szelvényszerkesztés gyakorlása.

4. hét: Anyagviselkedés és tönkremeneteli határfeltételek.

- Gyakorlat: szelvényszerkesztés gyakorlása.

5. hét: A rideg deformáció jelenségei és mechanizmusai.

- Gyakorlat: szelvényszerkesztés gyakorlása.

6. hét: A képlékeny deformáció jelenségei és mechanizmusai.

- Gyakorlat: szelvényszerkesztés gyakorlása.

7. hét: elméleti és rajzos (szelvényszerkesztési) beszámoló

8. hét: irányadatok kezelése, sztereogram-szerkesztés.

9. hét: szerkezeti kép kialakítása fúrásos adatok alapján.

10. hét: szerkezeti kép kialakítása fúrásos adatok alapján.

11. hét: iránymérési és egyéb szerkezeti adatok feldolgozása, kiértékelése.

12. hét: iránymérési és egyéb szerkezeti adatok feldolgozása, kiértékelése.

 

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: a gyakorlatokról legfeljebb 3 hiányzás megengedett.

- rajzos beszámoló (szelvényszerkesztés) a félév közepén: „megfelelt” teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. A Földtudományi praktikum 2. (BSc) tárgyból szerzett legalább elégséges eredménnyel rendelkezők felmentést kapnak ez alól. Sikertelenség esetén a vizsga előtt pótolható.

- írásbeli beszámoló (fogalmak és összefüggések) a félév közepén: „megfelelt” teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. Sikertelenség esetén a vizsga elején pótolható.

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Kötelező:

Németh Norbert: A szerkezeti földtan és tektonika alapjai. Jegyzet, kézirat. Miskolci Egyetem, 2005, 71 p.

Javasolt:

Ramsay, J. G. & Huber, M. I: The techniques of modern structural geology. Vol. 1: Strain Analysis. Academic Press, London, 1983, 1-308 p.

Ramsay, J. G. & Huber, M. I: The techniques of modern structural geology. Vol. 2: Folds and Fractures. Academic Press, London, 1987, 309-700 p.

Ramsay, J. G. & Lisle, R. J: The techniques of modern structural geology. Vol. 3: Applications of continuum mechanics in structural geology. Academic Press, London, 2000, 701-1062 p.

Twiss, R. J. & Moores, E. M: Structural Geology. Freeman & Co., New York, 1992, 532 p.

Twiss, R. J. & Moores, E. M: Tectonics. Freeman & Co., New York, 1995, 415 p.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews