Távérzékelési gyakorlat MF

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Távérzékelési gyakorlat MF

Tárgyjegyző oktató: Dr.Németh Norbert

Tantárgy kódja: MFFTT601062

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI

Javasolt félév: 6

Előfeltételek: MFFTT600120 Geológia

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a távérzékelési adatok kiértékelésének alapelemeit.

Tantárgy tematikus leírása:

1. hét: tájékozódás, koordinátarendszerek, alaptérképek.

2. hét: műholdfelvételen látható objektumok, méretarány és tájolás meghatározása.

3. hét: valódi színes és pánkromatikus légifelvételek leírása.

4. hét: LANDSAT felvételek áttekintése, hamisszínes légi- és műholdfelvételek leírása.

1. zh (elmélet + légifénykép szöveges kiértékelése)

5. hét tematikus térképek rajzolása műholdfelvételek alapján, felszínborítás és területhasználat.

6. hét: radarfelvételek értelmezése.

7. hét: a földfelszín morfológiai jelenségeinek áttekintése a GoogleEarth segítségével.

8. hét: sztereoszkópia, sztereoképpárok használata.

2. zh (elmélet + űrfelvétel rajzos kiértékelése)

9. hét: sztereoképpárok kiértékelése felszínalaktani és területhasználati szempontból.

10. hét: sztereoképpárok rajzos kiértékelése földtani szempontból.

11. hét: sztereoképpárok rajzos kiértékelése földtani szempontból (folytatás).

3. zh (elmélet + sztereoképpár rajzos kiértékelése)

12. hét: Sikertelen vagy hiányzás miatt elmaradt beszámolók pótlása

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: a gyakorlatokról legfeljebb 3 hiányzás megengedett, és valamennyi gyakorlati feladatot be kell adni.

Külön értékelt beszámolók:

- 3 két részből álló zárthelyi dolgozat (10-10 kérdés rövid írásbeli megválaszolása + 3 távérzékelési felvétel kiértékelése a fentebbi ütemezés szerint)

- 1 beadandó önálló feladat (GoogleEarth-ről letöltött kép rajzos kiértékelése) a 9-10. héten

A 7 jegy egyenlő súllyal számított számtani közepe (kerekítve) a gyakorlati jegy. Ha bármelyik jegy elégtelen ezek közül, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen.

Értékelése: > 85%: jeles; 75 – 84%: jó; 63 – 74%: közepes; 50 – 62%: elégséges; < 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Németh Norbert: Távérzékelés. Jegyzet, kézirat. Miskolci Egyetem, 2005, 70 p.

Lillesand T. M. – Kiefer R. W: Remote Sensing and Image Interpretation. Wiley, 1987, 721 p.

Interneten elérhető aktuális források a műholdrendszerekről és érzékelőikről

Adams, John: Remote sensing of landscapes with spectral images: a physical modeling approach. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 p.

McCoy, Roger: Field methods in remote sensing. Guilford Press, New York, 2005.

Schott, John: Remote sensing: the image chain approach. Oxford University Press, New York, 2007.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews