Mikroszkópos anyagvizsgálat

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Választható 1.

Mikroszkópos anyagvizsgálat

Tárgyfelelős: Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT6201

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani Tsz.

 

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: Műszaki Földtudományi,

Környezetmérnöki alapszak

Tantárgy feladata és célja: Az ásványtani polarizációs mikroszkóppal végzett optikai vizsgálati módszer részletes elsajátítása, modern mikroszkópi technikák (elektronmikroszkópia, képelemzés) bemutatása, alkalmazása az anyagvizsgálatban.

 

Tantárgy tematikus leírása: 

•     Ásványok optikai tulajdonságai

•     Vizsgálatok párhuzamos nikolnál: saját szín, törésmutató, relief, alak, alkat, hasadás.

•     Interferenciaszín, kettőstörés értékének meghatározása, kioltási jelleg meghatározása.

•     Elektronoptika, elektronmikroszkóp működése.

•     Eletronsugaras mikroanalízis alkalmazása.

•     Mikroszkópia a nanotartományban (TEM, AFM).

•     Kvantitatív paraméterek meghatározása, digitális kép, képfeldolgozás.

•     Számonkérés:

 

Félévközi számonkérés módja:

Az aláírás megszerzésének feltétele:

1. a félév során egy zárthelyi megírása legalább elégséges eredménnyel (50%),

2. elektronmikroszkópos és képelemzési komplex feladat megoldása és jegyzőkönyvének leadása (50%)

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

McKenzie W.S. & Adams A.E.: Rocks and minerals in thin section (Manson Publ.)

Pápay L.: Kristályok, ásványok, kőzetek., egyetemi jegyzet

Kubovics I.: Kőzetmikroszkópia, egyetemi tankönyv

Pozsgai Imre: A pásztázó elektronmikroszkópia és az eletronsugaras mikroanalítis alapjai. ELTE Eötvös kiadó, 1995 Budapest.

Raith M.M., Raase P., Reinhardt J.: Guide to thin section microscopy. e-book, 2011

McKenzie W.S., Guilford C.: Atlas of rock forming minerals in thin section. Longman, 1994

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews