Ásványok, drágakövek és kőzetek az emberiség történetében

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Választható 1.

Ásványok, drágakövek és kőzetek az emberiség történetében

Tantárgy felelős: Dr. Szakáll Sándor

Tantárgy kódja: MFFAT 209

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: ásvány- és kőzettani alapismeretek

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 előadás

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat az ásványoknak, drágaköveknek és kőzeteknek az emberiség történetében játszott szerepével. Bemutatni, hogy az egyes történelmi korszakokban (a 20. századig) hogyan viszonyult az ember ezekhez az anyagokhoz, az egyes anyagtípusokat milyen célokra használta fel. 

 

Tantárgy tematikus leírása:

1) Ásványok, drágakövek, kőzetek ismeretessége az ókori és középkori szerzők írásaiban (Agricola koráig).

2) Ásványok, drágakövek, kőzetek ismeretessége Agricolától a 20. századig.

3) Nemesfémek és fontosabb ásványaik; nemesfémekből készült tárgyak, ékszerek a történelmi korokban.

4) Fémek és fontosabb ásványaik; fémekből készült tárgyak különböző történelmi korokban.

5) Drágakövek ismeretessége az emberiség történetében.

6) Kőeszközök és legfontosabb nyersanyagaik.

7) A kerámiák és ásványi nyersanyagaik.

8) Üvegek, üvegmázak és ásványi nyersanyagaik.

9) Ásványi eredetű színezőanyagok és festékek.

10) Építészetben, szobrokhoz, dísztárgyakhoz használt puha kőzetek és ásványok.

11) Építészetben, szobrokhoz, dísztárgyakhoz használt kemény kőzetek és ásványok.

12) Építészeti célokra használt fontosabb kőzetek az ókorban.

13) Építészeti célokra használt fontosabb kőzetek a középkorban.

14) Építészeti célokra használt fontosabb kőzetek a középkori és az újkori Magyarországon 

 

Félévközi számonkérés módja: csak három alkalommal lehet hiányozni

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Rapp, G. (2002): Archeomineralogy. Heidelberg. Springer Verlag.

Szakáll S. (szerk.) (2008): Az ásványok és az ember Magyarország területén a XVIII. század végéig. Miskolci Egyetem Közleményei.

Oberfrank L. – Rékai J. (1984): Drágakövek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Szentkirályi Z. – Détshy M. (2002): Az építészet története I-II. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Archeometriai Műhely elektronikus folyóirat egyes cikkei.

Szakáll S. (2008): Barangolás az ásványok világában. Tóth Kiadó, Debrecen.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews