Ásványrendszertan

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Választható MFTORZS 2a

Ásványrendszertan

Tantárgy felelős: Dr. Szakáll Sándor

Tantárgy kódja: MFFAT 6402

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: Ásvány- és kőzettani alapismeretek

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 gyakorlat

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat a földkéreg anyagát felépítő fontos ásványokkal, különös tekintettel a kőzetalkotókra, az ércásványokra és a környezeti folyamatokban részt vevő ásványokra. Bemutatni az egyes ásványok morfológiai, szöveti, fizikai és kémiai jellegzetességeit, keletkezésük és átalakulásuk lényegesebb momentumait. Kiemelni a felhasználási lehetőségeket és az aktuális gazdasági hasznosításokat. 

 

Tantárgy tematikus leírása:

1.      Terméselemek, ötvözetek

2.      Szulfidok I

3.      Szulfidok II

4.      Halogenidek és oxidok I

5.      Oxidok II. és hidroxidok

6.      Karbonátok, nitrátok és borátok

7.      Szulfátok

8.      Foszfátok és arzenátok

9.      Csoportszilikátok I

10.  Csoportszilikátok II és gyűrűszilikátok

11.  Láncszilikátok

12.  Rétegszilikátok

13.  Térhálós szilikátok

14.  Szerves ásványok

 

Félévközi számonkérés módja: két zárthelyi sikeres teljesítése

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Szakáll S.: Ásványrendszertan. Egyetemi jegyzet. Miskolc

Szakáll S.: Barangolás az ásványok világában. Tóth Kiadó. Debrecen.

Szakáll S.: Ásvány- és kőzettani alapismeretek (digitális jegyzet). Miskolc.

Pápay L.: Kristályok, ásványok, kőzetek. Egyetemi jegyzet. Szeged.

Koch S.- Sztrókay K.: Ásványtan I-II. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bonewitz R.L.: Kőzetek, ásványok, drágakövek. Kossuth Kiadó. Budapest.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews