Földtani dokumentáció

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Választható MFTORZS 2b

Földtani dokumentáció

Tárgyjegyző oktató: Dr. Németh Norbert

Tantárgy kódja: MFFTT650001

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI

Javasolt félév: 5

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+4

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat a földtani munkához szükséges háttérismeretekkel, azok gyakorlati felhasználásával, a meglévő dokumentációk használatával és értelmezésével, a dokumentációk készítésének módjával.

Tantárgy tematikus leírása:

1. hét: Bevezetés a tájékozódás és helymeghatározásba. Koordinátarendszerek, dátumok, geodéziai alapismeretek, mérések és számítások.

2. hét: Topográfiai térképek használata. Térképjelek, szintvonalak, felszínformák ábrázolása.

3. hét: Iránytű, geológuskompasz használata, irányzás és az irányvonal térképre vitele, mérések a térképen, magasságprofil szerkesztése.

4-5. hét: Terepi tájékozódási gyakorlat tájfutótérképpel, alapvető irány- és távolságmérések.

6. hét: Terepi tájékozódási beszámoló (pontok megkeresése tájfutótérképpel).

7. hét: Földtani térképek használata. Szokványos jel- és színkulcs. Kronosztratigráfiai skála és a litosztratigráfia egységei. Szelvények és ideális rétegoszlopok.

8. hét: Földtani kutatófúrások. Fúrástípusok és várható információk, adattári dokumentációk keresése és használata. Dőlésmérés és repedezettségvizsgálat fúrómagon.

9. hét: Kőzetleírás lehetőségei terepi eszközökkel.

10. hét: Adatkezelés, adatfeldolgozás, statisztikai alapismeretek.

11. hét: Kutatási jelentés összeállítása, eredmények bemutatása, előadások módszertana.

12. hét: zárthelyi dolgozat, írásbeli és rajzos beszámoló.

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: a gyakorlatokról legfeljebb 3 hiányzás megengedett.

Terepi tájékozódási feladat végrehajtása: sikertelenség esetén a gyakorlati jegy elégtelen.

A félév végi zárthelyi dolgozat eredménye a gyakorlati jegy.

Értékelése: > 85%: jeles; 75 – 84%: jó; 63 – 74%: közepes; 50 – 62%: elégséges; < 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Coe A. L: Geological Field Techniques. Wiley-Blackwell, 2010, 323 p. (magyar fordításban)

Császár G: A Magyar Rétegtani Bizottság által jóváhagyott geokronológiai és kronosztratográfiai terminusok. Földtani Közlöny 132/3–4 (2002), pp. 481–483.

FGDC Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization. FGDC Document Number FGDC-STD-013-2006, 295 p. URL: ngmdb.usgs.gov/fgdc_gds/geolsymstd/fgdc-geolsym-all.pdf‎

Guidelines for Preparing Engineering Geology Reports in Washington. Washington State Geologist Licensing Board, 2006, 11 p. URL: geology.wwu.edu/rjmitch/egreportguide.pdf‎

Pfefferman, D: Sample surveys : design, methods and applications (Handbook of statistics Vol. 29B). Elsevier, 2009, 698 p.

203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews