Építőipari ásványi nyersanyagok földtana és teleptana

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Választható MFMF 3d.

Építőipari ásványi nyersanyagok földtana és teleptana

Tárgyjegyző: Dr. Kertész Botond

Tantárgy kódja: MFFTT 670001

Tárgyfelelős tanszék/intézet:

Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév:

Előfeltételek:

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v):

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

naprakész információkat átadni a hallgatóknak a magyarországi építőipari ásványi nyersanyagokról, azok előfordulásáról, felhasználásáról, bányászatáról, feldolgozásáról és kutatásáról.

 

Tantárgy tematikus leírása:

Elméleti oktatás

Az elméleti oktatás keretében, elsajátíthatják a hallgatók a következő vázlat alapján összeállított tananyagot:

-          Ásványi nyersanyagok osztályozása

-          Ásványi nyersanyagok az építőiparban

-          Európa és Magyarország építőipari ásványi nyersanyagai

-          A magyarországi építőipari ásványi nyersanyagok osztályozása:

  • földtani keletkezésük szerint
  • piaci felhasználásuk szerint (mennyiségi, minőségi kategóriák, kormányzati stratégiák elemzése)
  • földrajzi elhelyezkedésük szerint

-          Az agyag, homok- és kavics nyersanyagok földtana, teleptana, bányászati/piaci lehetőségei

-          A mészkő és dolomit nyersanyagok földtana, teleptana, bányászati/piaci lehetőségei

-          A vulkáni nyersanyagok földtana, teleptana, bányászati/piaci lehetőségei

-          Az építőipari nyersanyagbányászat konfliktusai (környezetvédelem, természetvédelem, világörökség, stb)

 

Kirándulás

B.A.Z. megyében tervezett 1 napos kirándulás keretében meglátogatandó helyszínek:

-          Kőka Kft. kavicsbánya (Felsőzsolca)

-          Colas Északkő Kft. kőbánya (Tállya)

 

Félévközi számonkérés módja:

 

A hallgatók az elhangzott gyakorlati anyagból, valamint a kiránduláson elhangzott ismeretekből szóban számolnak be

 

Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 80 %: jó, 60 – 70 %: közepes, 50 – 60 %: elégséges, < 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews