Szakirányú jogi és gazdasági ismeretek

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Szakirányú jogi és gazdasági ismeretek

Tárgyfelelős: Dr Hámori Tamás, Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT730004

Tárgyfelelős tanszék/intézet/tárgyjegyző:

MBFH, Ásványtani- Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás+vizsga

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A A vonatkozó szakirányú szupranacionális és nemzeti jogi szabályozás és hatósági rendszerek beható és gyakorlatias megközelítésű megismertetése a mesterkurzus résztvevőivel. A földtani kutatás, ásványi nyersanyag kitermelés, környezetvédelem területén megjelenő gazdasági kérdések tárgyalása.

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Jogi alapfogalmak
 2. Az Európai Unió bányászatra és földtanra vonatkozó közösségi joga
 3. A bányászat szempontjából fontosabb nemzetközi egyezmények és iparági szabványok
 4. A bányászat és a földtani környezet hazai szabályozása, a bányatörvény és végrehajtási rendeletei
 5. A bányászatra vonatkozó egyéb hazai szabályozás (energetika, környezetvédelem, vízgazdálkodás, építésügy)
 6. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei a bányászatra vonatkozóan (MBFH, MEH utasítások), és engedélyezési praktikum (a közigazgatási eljárás a Ket. alapján)
 7. A fenntartható fejlődés fogalma, szerepe az ásványi nyersanyag kitermelés számára, határköltséget meghatározó tényezők, I., II. sz. bányajáradék
 8. A Hotelling szabály és megoldása különböző feltételek mellett
 9. Bányászati projektek költségelemzése, költségtípusok, rentábilitás meghatározása, lelőhely paraméterek (flow, fund, bonitás, kvalitás)
 10. Diszkontált módszerek, nyersanyag adóztatási modellek
 11. Bányászati projektek pénzügyi paramétereinek optimalizálása
 12. Környezetgazdasági apalfogalmak: externália, szennyezés optimális mérteke, Pigou-i adó, Coase-tétel
 13. Környezetértékelési módszerek

Félévközi számonkérés módja:

Mivel a jogi rész a meghívott előadóhoz igazodva tömbösítve kerül előadásra, a félév közben csak a gazdasági részből van egy kiadott feladat: bányászati projekt pénzügyi modelljének elkészítése, DCF modell elemzése és optimalizálása (30%).

 

A félév végén a hallgatók írásbeli tesztfeladatot oldanak meg (70%).

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Wagner H. et al. 2006: Minerals planning policies and supply practices in Europe – European Commission Directorate General Enterprise, University of Leoben, http://ec.europa.eu/enterprise/steel/index_en.htm

 

Hámor T. 2004: Sustainable mining in the European Union: The legislative aspect – Environmental Management, Vol. 33., pp. 252-261.

Hámor T. 2003: A bányászat és a bányászati hulladék kezelés szabályozása az Európai Unió közösségi jogában – Magyar Közigazgatás, Vol. LIII., No. 3., pp. 139-146.

Hámor T. 2002: A Magyar Geológiai Szolgálat az uniós csatlakozás küszöbén: Elemzõ összehasonlítás az EU tagállamok földtani szolgálataival - Földtani Kutatás, Vol 39., No. 3., pp. 41-49.

Hámor T. 1999: Jogharmonizáció, csatlakozás, földtani kutatás (Legal harmonization, EU accession and geological research) – Földtani Kutatás, Vol. XXXVI., No. 3., pp. 44-45.

http://eur-lex.europa.eu/, http://www.mbfh.hu/hu/, http://www.eurogeosurveys.org/, http://www.euromines.org/

Pearce, D.W. & Turner R.K. Economics of natural resources and the environment (Harvester Wheatsheaf, London, 1990)

The minerals and metals policy of the Government of Canada: Partnerships for the sustainable development Ministry of Public Works and Government Services Canada, 1996

Tilton, J.E. Exhaustible resources and sustainable development 22 (1-2) Resources Policy 91 (1996)

Tóth M., Faller G. Törvényszerűségek az ásványinyersanyaggazdaságban: Az ásványinyersanyag- és energiapolitika alakulását meghatározó természeti, technikai és gazdasági törvényszerűségek (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996)

J. Otto & J. Cordes. The Regulation of Mineral Enterprises: A Global Perspective on Economics, Law and Policy; (RMMLF, 2002.)

J. Otto (Ed); The Taxation of Mineral Enterprises, (Graham and Trotman/Kluwer, London, 1995)