Őslénytan-biosztratigráfia

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható I.

Őslénytan-biosztratigráfia

Tárgyfelelős: Dr. Less György

Tantárgy kódja: MFFTT 730007

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: MSc 3.

Előfeltételek: Történeti földtan (MFFTT 720003)

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat a fosszíliákkal és alkalmazásukkal a földtan különböző területein, ezen belül kiemelten a kőzetek korának meghatározásában.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Előadások tematikája:

1. Rétegtani alapok: litosztratigráfia, biosztratigráfia, kronosztratigráfia

2. Korhatározás nem őslénytani módszerekkel – előnyök és korlátok (radiometrikus, magnetosztratigráfiai, stabil izotópos és szekvenciasztratigráfiai módszerek)

3. Az ősmaradványok és konzerválódásuk

4. Őslénytani vizsgálati módszerek

5. A paleoökológia alapjai

6. A paleobiogeográfia és paleoichnológia alapjai

7. A biosztratigráfia alapjai

8. A mikropaleontológia

9. Az evolúció törvényszerűségei

10. Az őslénytani anyag meghatározása

11. Az őslénytani anyag leírása és ábrázolása

12-14. A legelterjedtebb ősmaradványok áttekintése rendszertani, rétegtani és faciológiai szempontból

 

Gyakorlatok tematikája:

1. Egynapos fosszíliagyűjtő terepbejárás az É-i Bükkben, beszámoló prezentációban

2. Hallgatónként egy-egy eocén nagyforaminiferás mintában populációk elkülönítése, ezek taxonómiai meghatározása, a minta korának megállapítása, rövid jelentés összeállítása

 

 

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: Az előadási anyagból a félév folyamán egy zárthelyi teljesítése legalább 50 %-os eredménnyel, egy pótzárthelyi lehetőség. Gyakorlati követelmények: ősmaradványok felismerése, rétegtani és paleoökoógiai szerepük szóbeli ismertetése legalább 60 %-os eredménnyel. A terepbejáráson való részvétel kötelező, beszámoló prezentációban. A többi gyakorlaton is kötelező a részvétel, kettőnél több gyakorlatról való hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Galácz A. & Monostori M. (1992): Ősállattani praktikum. Tankönyvkiadó, 664 p.

Bogsch L. (1968): Általános őslénytan. Tankönyvkiadó, 281 p.

Főzy I. & Szente I. (2007): A Kárpát-medence ősmaradványai, Gondolat, 456 p.

Hartai É. (2003): A változó Föld. Well-Press, 125-158.

Géczy B. (1985): Ősállattan. Tankönykiadó, 453  p.

Géczy B. (1970): Ősnövénytan. Tankönykiadó, 284 p.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews