Archeometria

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható II.

Archeometria

Tárgyfelelős: Dr. Kristály Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT730001

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: Ásványtan-geokémia (MFFAT710001)

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+1

Számonkérés módja (a/gy/v): v

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A régészeti leletek anyagvizsgálati szükségszerűségének és módszereinek a megismerése, anyaguktól és jellegüktől függetlenül. Műszeres anyagvizsgálati eljárások áttekintése. A lelet típusok történelmi korszakok szerinti tárgyalása, az alkalmazott vizsgálati módszerek és technikák ismertetésével. Az eredményekből kinyerhető információk értelmezése nyersanyag származás, megmunkálási technológia, használat és alkalmazás valamint kulturális – történelmi háttér megértéséhez. Terepgyakorlat ásatási technikák és lelet begyűjtés megtekintésére. Laborgyakorlatok minta és preparátum készítés, vizsgálatok végzése és kiértékelése, eredmények korrelációja és értelmezése szoftveres háttérrel. Részvétel az MTA Archeometriai kutatócsoportjának éves előadóülésén.

Tantárgy tematikus leírása: Kőeszközök: anyaguk meghatározása, származás és szállítás értelmezése. Üveggyártás: nyersanyagok, olvasztási és formázási eljárások áttekintése, alkalmazott eszközök felismerése és vizsgálata. Pigmentek: okkerek és pigment anyagok áttekintése, ásványtani vonatkozások, Európa és a Kárpát-medence gyakori okker/pigment lelőhelyei, azonosításhoz szükséges módszerek, alkalmazási technikák felismerése és értelmezése. Kerámiák: alkalmas nyersanyagok, agyagtípusok áttekintése, gyártástechnológia, égetési technika és nyersanyag meghatározása anyagvizsgálattal; soványítási technikák; grafitos kerámiák részletes megismerése. Fitolitok: típusok, keletkezésük, archeobotanikai alkalmazások és a szükséges mikroszkópiai módszerek, technikák megismerése. Építőkövek: kőzettani áttekintés, felhasznált kőzettípusok, származási hely és megmunkálási eljárás meghatározásához szükséges vizsgálatok. Nem építésre használt kőzetek: típusok, alkalmazások meghatározása és kulturális – történelmi háttérhez való kapcsolása. Csont anyag: alkalmazható ásványtani – kémiai vizsgálatok, kinyerhető információk.

Félévközi számonkérés módja: jelenlét

 

Értékelési határok:

>88%: jeles

74-88%: jó

60-74%: közepes

46-60%: elégséges

<46%: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

- tematikus bibliográfia, az előadások anyagához kapcsolódó, szakmai folyóiratok közleményeiből

- Archeometriai Műhely: elektronikus folyóirat; http://www.ace.hu/am/index.html

1. Rapp, G. (2009) Archaeomineralogy, 2nd ed. Natural Science in Archaeology, Springer-Verlag Berlin 2. Heidelberg, 348 p. (DOI 10.1007/978-3-540-78594-1_1)

3. Shepard, A. O. (1985) Ceramics for the archaeologist. Carnegie Institution of Washington

4. Washington, D. C., 414 p. (ISBN 0-87279-620-5)

6. Goffer, Z. (2007) Archaeological chemistry – 2nd ed. John Wiley & Sons, Hoboken/New Jersey, p. 654 ISBN 978-0-471-25288-7

6. Uda, M., Demortier, G., Nakai, I. (eds.) (2005) X-rays for Archaeology. Springer, 308 p. (SBN 978-1-4020-3581-4)

7. Miller, H. M. L. (2007) Archaeological Approaches to Technology. Elsevier, p. 298 (ISBN 0-12-496951-8)

8. Biró T. K., Szilágyi V., Kreiter A. (eds.) (2009) Vessels: inside and outside. Proceedings of the conference emac '07. 9th European meeting on ancient ceramics. 290 p.(ISBN 978-963-7061-67-7)

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews