Környezeti ásványtan

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható KTORZS 2

Környezeti ásványtan

Tantárgy felelős: Dr. Szakáll Sándor

Tantárgy kódja: MFFAT 205

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: Ásvány- és kőzettani alapismeretek

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 előadás + 2 gyakorlat

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: a litoszféra és bioszféra határán, illetve a bioszférában, hidroszférában és atmoszférában található ásványokkal kapcsolatos ismeretek átadása. Kiemelten foglalkozunk a litoszféra és bioszféra határán lejátszódó változatos ásványképződési folyamatokkal. Ezek mellett bemutatjuk a bioszférában lévő természetes és antropogén eredetű szilárd fázisok és az ember kapcsolatát.

 

Tantárgy tematikus leírása:

1) Recens ásványképződés a litoszféra és bioszféra határán.

2) Mállási reakciók a környezeti folyamatokban, különös tekintettel a szilikátokra.

3) Nem konszolidált üledékek ásványtani vonatkozásai (mai tengeri és édesvízi üledékek, agyagásvány-eloszlások)

4)  Egy speciális nem konszolidált üledék: a talaj (talajásványok, agyagásvány-eloszlások, a talaj adszorpciós sajátságai).

5) Antropogén hatások a talaj ásványaira (talajjavítás, trágyázás, öntözés, savasodás, toxikus elemek).

6) Ásványok az atmoszférában (ásványi porok, tengeri sók).

7) Antropogén szilárd fázisok az atmoszférában (ezek egészségkárosító hatásai).

8) Savas kőzetszennyezés ásványtani vonatkozásai (savas jelenségek, bányavizek, meddőhányók, flotációs hányók).

9) A savas kőzetszennyezés megelőzési, illetve helyreállítási stratégiái.

10) A hagyományos és radioaktív hulladékok elhelyezésének ásványtani vonatkozásai.

11) Ipari ásványtan (cementek, kerámiák, üvegek ásványi jellegű fázisai).

12) Élőlények és az ásványok. A mikróbák szerepe az ásványok képződésében, illetve kilugzásában. Biotechnológiai alkalmazások az ércelőkészítésben.

13) Ásványok és az emberi szervezet (az egészséges és beteg emberi testben található ásványi anyagok).

14) Ásványok és a régészeti–kulturális örökség (az építészet, művészettörténet és régészet ásványi anyagai; az archeometria főbb ágai).

 

Félévközi számonkérés módja: az aláíráshoz két zárthelyi sikeres teljesítése a gyakorlatokon

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Environmental mineralogy (EMU Notes in Mineralogy 2). ELTE. Budapest.

Miomir M.K. (2004): Medical geology - Effects of geological environments on human health. Elsevier, Amsterdam. 

Chamley H. (2003): Geosciences, Environment and Man. Developments in Earth and Environmental Sciences 1, Elsevier. Amsterdam.

Weiszburg T. (szerk.) 2011: Környezeti ásványtan. ELTE Természettudományi Kar.

Alpers, C. N., J. L. Jambor, and D. K. Nordstrom, eds. 2000. Sulfate minerals—Crystallography, geochemistry, and environmental significance. RIMG vol. 40.

Banfield, J. F., and A. Navrotsky, eds. 2001. Nanoparticles and the environment. RIMG vol. 44.

Dove, P. M., J. J. De Yoreo, and S. Weiner, eds. 2003. Biomineralization. RIMG vol. 54.

Sahai, N., and M. A. A. Schoonen, eds. 2006. Medical mineralogy and geochemistry. RIMG vol. 64.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews