Földtani Kutatási módszerek

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható 1.

Földtani Kutatási módszerek

 

Tárgyjegyző: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT730002

Tárgyfelelős tanszék/intézet:

 

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: MFFAT6101

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A földtani kutatások terepi és laboratóriumi módszereinek elméleti és gyakorlati elsajátítása, kutatási feladatok irányítása, dokumentálása, kutatási adatok archiválása, feldolgozása, értékelése.

 

Tantárgy tematikus leírása: Ásványi nyersanyagok, Kutatási modellek, dúsulások földtani okai,  Előkutatási módszerek, Mélyfúrási módszerek, Mintavétel fúrásokban, Vizsgálatok fúrólyukakban, Mintaelőkészítés, elemzés,  Ásványvagyon,  Ásványvagyon becslési eljárások, Kutatási dokumentációk. Esettanulmányok. Terepgyakorlat közeli ásványi nyersanyag lelőhelyen 

 

Félévközi számonkérés módja: ZH

Aláírás: labor feladat, terepgyakorlat és ZH teljesítésével

Jegy: szóbeli vizsga

 

Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 80 %: jó, 60 – 70 %: közepes, 50 – 60 %: elégséges, < 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Földessy J. – Németh N (2011): Nyersanyagkutatási módszerek. Digitális Tankönyvtár.

Biró L (szerk) (2014): Magyarország érces nyersanyag előfordulásai. Geolitera, Szeged (nyomdában)

Benkő F (1970): Ásványkutatás és bányaföldtan. 415 p. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Marjoriebanks R (2010): Geological methods in mineral exploration and mining. 233 p. Springer, Heidelberg.

Reedman J.H. (1979): Techniques in mineral exploration. 533 p. Applied Science Publishers,

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews