Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

 

Intézetigazgató: Dr. Mádai Ferenc, egyetemi docens

Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Zajzon Norbert, egyetemi docens

Földtan – Teleptani Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Németh Norbert, egyetemi docens

 

 

Az intézet gondozza a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi szakirányát, mely alapképzésben nyújt geológus- és geofizikus-mérnöki szakismereteket. Ezek mellett gondozza a Földtudományi mérnöki mesterszakot, döntően a geológusmérnöki modult, mely egyedüli képzési lehetőségként kínálkozik az országban. Emellett alaptárgyi képzést nyújt Ásvány- és kőzettani alapismeretek, Geológia tárgyakból mindhárom alapszak részére; Magyarország földtana, Környezetföldtan tárgyakból évfolyamszinten egyes alapszakoknak. Az intézet tanszékei által oktatott főbb területek: ásványtani, földtani alaptárgyak oktatása a kar különböző alap- és mesterszakjain; kőzettani, földtani szaktárgyak a földtani szakok, szakirányok (geológus, geofizikus, hidrogeológus) részére; érces, nemérces nyersanyagok, kőszén teleptana és kutatása; kőolajföldtan, szénhidrogénkutatás; környezetföldtan és ásványvagyon gazdálkodás. Új irányként jelentkezett az 1990-es évektől a környezetföldtan, majd az utóbbi évtizedben a környezeti ásványtan, környezetgeokémia, valamint a bányászati hulladékok geokémiája.