ÁsványÁsvány

Az Ásványtani és Földtani Intézet a selmeci akadémia, a soproni főiskola, majd a miskolci egyetem egyik legrégibb tanszékcsoportjának mai utódja, modern folytatója. A műszaki földtudományok azon irányait oktatja, kutatja, amelyben a különböző nyersanyagok, földtani jelenségek és folyamatok mindennapi alkalmazásai kapnak szerepet. Két tanszékének munkája széles sávot ölel át, a szénhidrogén-földtantól, a geokémiától a talajtanig, a távérzékeléstől a laboratóriumi vizsgálatok kiértékeléséig, a földtani alapkutatástól a kutatási eredmények gazdasági értékeléséig. Három fő alkalmazott kutatási irányunk: ásványi nyersanyagok kutatása, alkalmazott ásványtan, környezetföldtan. Vannak olyan részterületek, ahol ipari kapcsolataink is jelentősek - például az ércföldtan, a környezetföldtan, a szilárd ásványi nyersanyagok, valamint a kőolajföldtan területén.

5. Ásványvagyon Fórum Miskolcon

Nyomtatás
Megjelent: 2016. április 25. hétfő

5. Ásványvagyon Fórum Miskolcon

2016-04-21

Földessy János

Sikerrel zajlott le a nyersanyag kutató szakma éves nagy rendezvénye 2016 április 20-án Miskolcon. Az eseményt a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete, Nyersanyagföldtani Szakosztálya, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Ásványtani- és Földtani Intézete, illetve a MTA MAB Bányászati, Földtudományi, Környezettudományi Szakbizottsága szervezte.

A közel 100 résztvevő először a  jubiláns neves szakembereket köszöntötte, dr. Zelenka Tibor (80) és dr. Baksa Csaba (70) személyében. Ezután  kilenc előadást hallgathattak meg a résztvevők, amelyek az ásványi nyersanyaggazdálkodás mai helyzetéről adtak számot eltérő nézőpontokból. dr. Fancsik Tamás (MFGI, igazgató) a nyersanyag gazdálkodásunk jövőjéről adott képet, kiemelve a jelenlegi állapot ideiglenes voltát. Dr. Mádai Ferenc (ME MFK, dékánhelyettes) a Miskolcon bevezetésre kerülő duális képzésről beszélt, megvilágítva az ipar és a felsőoktatás erősödő kapcsolatának kölcsönös előnyeit. Szilágyi Imre (geológus szakértő) a prognosztikus kőolaj és földgáz vagyon becslésének módszertanáról értekezett. Horváth Zoltán (MFGI, főosztályvezető) az országos nyersanyag potenciál felmérési projekt, illetve a közérdekű ásványi nyersanyagok definiálása érdekében zajló EU program hazai vonatkozásairól tartott előadást. Veres Lajos (Mendikás KFT, geológus) és Markó István (bányamérnök szakértő) a Farkaslyuk területén végzett földalatti kutatások, tárónyitás tapasztalatait foglalta össze. Dr. Csongrádi Jenő (geológus szakértő) a recski porfíros rézércek eddig nyilván nem tartott magas arany tartalmának minőségi eloszlásáről, gazdasági jelentőségéről adott elő. Dr. Németh Norbert a korábbi stratégiai elem kutatási program folyományaként megismert bükkaljai Nb-Ta-REE dúsulások továbbkutatásának, értelmezésének jelenlegi állását ismertette, egy reménybeli új jelentős lelőhely felfedezésének példájaként. Végül dr. Hartai Éva az EU H2020 CHPM nemzetközi projekt koordinátori minőségében mutatta be a geotermikus energia termeléshez kapcsolt fémtermelés fejlesztési elképzeléseit. A Fórum napján lépett először nyilvánosságra az asvanykincs.hu portál, smelynek elsőrendű célja a hazai ásványvagyon kérdések és információk nyilvánosságra hozása. A Fórum az elhangzottakról szóló vitával zárult.

Az INTRAW - International Cooperation on Raw Materials című H2020 projekt nyitókonferenciája

Nyomtatás
Megjelent: 2015. február 26. csütörtök

Az INTRAW - International Cooperation on Raw Materials című H2020 projekt nyitókonferenciája 2015. február 10-11-én, Brüsszelben került megrendezésre. A projekt 15 nemzetközi partner együttműködésében valósul meg, a koordinátor a European Federation of Geologists szervezet. A partnerek között a Miskolci Egyetem is szerepel. A konferencián a Miskolci Egyetemet Hartai Éva és Gombkötő Imre képviselte.

A KINDRA - Knowledge inventory for hydrogeology research című H2020 projekt nyitókonferenciája

Nyomtatás
Megjelent: 2015. február 26. csütörtök

A KINDRA - Knowledge inventory for hydrogeology research című H2020 projekt nyitókonferenciája 2015. január 15-16-án zajlott a Spanyolországhoz tartozó La Palmán. A projekt 6 nemzetközi partner együttműködésében valósul meg, a koordinátor a római Sapienza Egyetem.  A partnerek között a Miskolci Egyetem is szerepel. A konferencián részt vett Hartai Éva, az European Federation of Geologists szervezet képviseletében.

Elektronikus Földtani Közlöny

Nyomtatás
Megjelent: 2015. február 23. hétfő

2015. februárjától az EPA (Elektronikus Periodika Archívum, URL: epa.oszk.hu) felületén az interneten szabadon elérhető a Földtani Közlöny (a Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata, az egyetlen magyar nyelvű geológiai szakfolyóirat) archív anyaga 1959-ig visszamenőleg. Az 1959-2007 közötti 49 évfolyam anyagát Németh Norbert szkennelte be és dolgozta fel szövegalapú pdf fájlokká a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének könyvtári állományából.

ADMINE konzorcium benyújtotta a projekt tervet a Horizon2020 felhívásra

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 18. péntek

ADMINE konzorcium benyújtotta a projekt tervet a Horizon2020 felhívásra

A Geonardo által koordinált 11 tagú nemzetközi konzorcium (benne a Miskolci Egyetem MF kari csapatával) április 8-án benyújtotta javaslatát az Európai Uniónak. A projekt a közérdekű fontosságúnak tekintett nyersanyagtelepek védelméhez, kifejlesztéséhez szükséges jogszabályi módosítások kidolgozását célozta meg, 30 hónap tervezett időtartamban koordinált támogatási akció programként. A magyar résztvevőkjön kivül UK, portugál, román, svéd egyetemek és kutatóintézetek, illetve egy brüsszeli EU szervezet vesz részt a programban.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews