Ásvány- és kőzettan alapjai

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Ásvány- és kőzettani alapismeretek

Tantárgy felelős: Dr. Szakáll Sándor

Tantárgy kódja: MFFAT6101

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 1

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 + 2

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a hallgatókat a földkéreg anyagát felépítő legfontosabb ásványokkal és kőzetekkel, azok morfológiai, szöveti, fizikai és kémiai jellegzetességeivel, legfontosabb kárpáti lelőhelyeikkel, illetve keletkezésük és átalakulásuk törvényszerűségeivel.

Tantárgy tematikus leírása:

1) Alapfogalmak. Az ásvány- és kőzettan helye és kapcsolatai a természettudományok rendszerében.

2) Kristálymorfológiai alapok, kristályrendszerek, a kristályok összenövései.

3) Kristálykémiai alapok, kötéstípusok, koordináció, rácstípusok, izomorfia, polimorfia.

4) Kristályfizikai alapok, mechanikai, elektromos, hőtani és optikai tulajdonságok.

5) Az ásványrendszertan alapjai, a legfontosabb terméselemek és szulfidok.

6) A legfontosabb halogenidek, oxidok és karbonátok.

7) A legfontosabb szulfátok és foszfátok-arzenátok.

8) A legfontosabb szilikátok I.

9) A legfontosabb szilikátok II.

10) A kőzetek csoportosításának különböző szempontjai. Elhelyezkedésük és keletkezésük törvényszerűségei a földkéregben.

11) A magmás kőzetek keletkezése, legfontosabb típusaik, ásványos és kémiai összetételük és szövetük.

12) A metamorf kőzetek keletkezése, legfontosabb típusaik, ásványos és kémiai összetételük és szövetük.

13) Az üledékes kőzetek keletkezése, legfontosabb típusaik, ásványos és kémiai összetételük és szövetük I.

14) Az üledékes kőzetek keletkezése, legfontosabb típusaik, ásványos és kémiai összetételük és szövetük II.

Félévközi számonkérés módja: három zárthelyi sikeres teljesítése a gyakorlatokon

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen.

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Szakáll S.: Ásvány- és kőzettani alapismeretek (digitális jegyzet). Miskolc.

Pápay L.: Kristályok, ásványok, kőzetek. Egyetemi jegyzet. Szeged.

Szakáll S.: Barangolás az ásványok világában. Tóth Kiadó. Debrecen.

Szakáll S.: Ásványrendszertan. Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc.

Koch S.- Sztrókay K.: Ásványtan I-II. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bonewitz R.L.: Kőzetek, ásványok, drágakövek. Kossuth Kiadó. Budapest

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews