Ásványtan-Geokémia

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 02. szerda

Tantárgy neve: Ásványtan és geokémia

Tárgyfelelős: Dr. Szakáll Sándor

Tantárgy kódja: MFFAT710001

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 1

Előfeltételek: Ásvány- és kőzettani alapismeretek

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 előadás

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: a kémiai elemek eloszlásának és vegyületképződésének törvényszerűségei a Föld különböző szféráiban. Kiemelten tárgyaljuk az egyes elemek ásványos fázisokban történő megjelenését. A kémiai elemek vegyülettípusai, illetve helyettesítési jellegzetességei a legfontosabb ásványok szerkezetében. A kémiai elemek pozitív és negatív anomáliái a magmás, metamorf és üledékes kőzetek fontosabb típusaiban. Az elemek viselkedése és legfontosabb átalakulási típusaik a felszíni mállási folyamatokban.

Tantárgy tematikus leírása:

1) Hidrogén és alkálifémek

2) Alkáliföldfémek

3) Bór, szén

4) Alumínium, szilícium

5) Ritkaföldfémek, titán, cirkónium

6) Nitrogén, foszfor, oxigén

7) Vanádium, nióbium, tantál, urán, tórium

8) Króm, molibdén, wolfrám

9) Mangán, vas, kobalt, nikkel

10) Réz, arany, ezüst, platinafémek

11) Cink, kadmium, higany, gallium, indium, tallium

12) Ón, ólom, arzén, antimon, bizmut

13) Kén, szelén, tellúr

14) Halogenidek

Félévközi számonkérés módja: egy megadott beadandó anyag készítése

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Greenwood, N.N., Earnshow, A.: Az elemek kémiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Rankama, K., Sahama, Th.G.: Geochemistry. Univ. Chicago Press.

Az „Elements” folyóirat egyes számai.

White, William M. (2013) Geochemistry. Wiley-Blackwell, 668 p.

Raju, R. Dhana (2009) Handbook of Geochemistry: Techniques and Applications in Mineral Exploration. Geological Society of India, 520 p.

Albarede, Francis  (2003) Geochemistry: An Introduction. Cambridge University Press, 248 p.

Presentations: 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews