Földtudományi praktikum 2

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Földtudományi praktikum 2.

Tárgyjegyző oktató: Dr.Németh Norbert

Tantárgy kódja: MFFTT601272

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI

Javasolt félév: 7

Előfeltételek: MFFTT600662 Földtudományi praktikum 2.

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat a földtani térképek és szelvények értelmezésével és szerkesztésével.

Tantárgy tematikus leírása:

(A félév szorgalmi időszaka a végzős hallgatók számára egy hónappal rövidebb!)

1. hét: Bevezetés, a térbeli földtani modellek alkotása és ábrázolása.

2. hét: Szelvényszerkesztés földtani térképek alapján, egyszerű gyakorló feladatok megoldása.

3. hét: Szelvényszerkesztés földtani térképek alapján, egyszerű gyakorló feladatok megoldása (folytatás). Vetők, diszkordanciák.

4. hét: Szelvényszerkesztés földtani térképek alapján, egyszerű gyakorló feladatok megoldása (folytatás). Redőzött rétegek.

5. hét: Rajzos beszámoló a szelvényszerkesztésből.

6. hét: Szelvényszerkesztés valós fúrási adatok alapján.

7. hét: Térképszerkesztés észlelési adatokból, egyszerű gyakorló feladattal.

8. hét: Térképszerkesztés egyszerűsített valós észlelési adatokból.

9. hét: Rajzos beszámoló térképszerkesztésből egyszerűsített valós észlelési adatokból.

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: a félévközi rajzos beszámoló „megfelelt” szintű teljesítése.

A gyakorlati jegy a félév végi rajzos beszámolóra jár.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Németh Norbert: Beszélgetés a földtani térképeken és szelvényeken végzett szerkesztésekről. 2011, Miskolc, kézirat, 44 p.

Barnes, J. W. – Lisle, R. J: Basic geological mapping. Wiley, Chichester, 2004.

Bishop, M. S: Subsurface mapping. Wiley, 1960.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 p.

Lahee, Frederic H: Field Geology. McGraw-Hill, 1961, 926 p.

McClay, K: The Mapping of Geological Structures. Wiley, 1987, 161 p.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews