Teleptan

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Teleptan

Tárgyjegyző oktató: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT720002

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: MFFAT710001

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A tárgy célkitűzése, hogy a műszaki földtudományi mérnök hallgatók tájékozottak legyenek az ásványi nyersanyag lelőhelyek földtani felépítésével, a dúsulások jellegével, térbeli eloszlásával, illetve a lelőhelyekhez kapcsolódó minőségi és mennyiségi tulajdonságokkal.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

A bevezetőben a hallgatók áttekintik a főbb tárgyalt ásványi nyersanyag csoportokat – érceket, ipari ásványokat, szilárd fosszilis energiahordozókat, építőipari ásványi nyersanyagokat, ezek kutatás- és felhasználás történetét A következő rész megismerteti a hallgatókat az a nyersanyagokat létrehozó dúsulási földtani folyamatok fő fajtáival, és ezek megjelenési módjával. Taglalja a nyersanyagok genetikai csoportosítását. Részletes példákat ismertet hazai és nemzetközi előfordulásokról a fenti csoportokból. Felkészíti a hallgatókat a nyersanyagdúsulásokkal kapcsolatos geológiai jellemzők, kőzetelváltozások, szerkezeti előkészítettség felismerésére. Végül gazdasági csoportosításban bemutatja a fontosabb nyersanyag lelőhelyeket a világon és Európában. A gyakorlatok során a hallgatók tantermi és terepi ismereteket szereznek érces és nem-érces illetve szilárd fosszilis energiahordozó lelőhelyek jellemző földtani paramétereiről, ezek természetes megjelenési módjairól. Megismerkednek az ásványi nyersanyagok anyagi jellemzőivel, és a kémiai és ásványi fázisok meghatározási módszereivel. Tér-látásmód fejlesztése érdekében a nyersanyagokra vonatkozó földtani térképek, szelvények és 3D értelmezések olvasásával és szerkesztésével ismerkednek meg. Terepi gyakorlaton kutatás alatt álló illetve termelő lelőhelyeket tanulmányoznak.

 

Félévközi számonkérés módja:

1. Önálló irodalomkutatással összekapcsolt esszé és előadás nyersanyag típusról (50%).

2. Egy magyar érclelőhely kutatási adatainak írásos értékelése és összefoglalása (50%)

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Zelenka T., Foldessy J (2006): Érces és nem-érces teleptan- jegyzet (CD és internet verzió)

Robb, L., (2005): Introduction to Ore-Forming Processes: Blackwell Publishing Co., 373 p. (ISBN 0-632-06378-5).

Dunning F. W. and A.M. Evans, editors (1986): Mineral Deposits of Europe. Vol. 3. Central Europe, The Institute of Mining and Metallurgy and The Mineralogical Society, London, 1986, 355 pp.

Bíró L. (szerk): Teleptan. Geolitera, Szeged

Dill H.G. (2010): The „chessboard” classification schene of mineral deposits. Elsevier, 2010.

Cox, D.P. Singer D.E. (1992): Mineral Deposit Models, U.S.G.S. Bulletin 1993.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews