Magmás, metamorf és szerves kőzettan

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható I.

Magmás, metamorf és szerves kőzettan

Tárgyfelelős: Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT730010

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: MFFAT710001

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Részletes elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése a magmás és metamorf kőzettan területén, értelmező kőzettani leírás vékonycsiszolat alapján. + szerves!!

 

Tantárgy tematikus leírása:

 • Ásványoptika, vizsgálatok egy nikolnál
 • Interferenciaszín, kettőstörés értékének meghatározása, kioltási jelleg meghatározása.
 • Tengelykép vizsgálatok, optikai jelleg meghatározása.
 • Vékonycsiszolatos kőzettani leírás tartalma, követelményei, módszere.
 • Bázikus, ultrabázikus magmás kőzetek szöveti, összetételi jellemzői, átalakulások
 • Neutrális és savanyú magmás kőzetek szöveti, összetételi jellemzői, átalakulások
 • Metamorf paragenezis és szövet kialakulása
 • Alacsony- és közepes fokú metamorf kőzetek szöveti, összetételi jellemzői
 • Magas fokú és kontakt metamorf kőzetek szöveti, összetételi jellemzői
 • Szervesanyag felhalmozódása, érése
 • Szénkőzet típusok, szénülési fok
 • Szénkőzet szövetelemek, mikroszkópos vizsgálatuk

 

Félévközi számonkérés módja:

Az aláírás megszerzésének feltétele: a félév során 2 feladat elkészítése és jegyzőkönyvének beadása, mely vékonycsiszolat leírását jelenti önálló munkában. A feladatok összesen 40%-ban számítanak be a félév végi érdemjegybe.

 

A másik 60% a félév végi vizsgán szerezhető meg.

 

Értékelési határok:

>80%: jeles

70-80%: jó

60-70%: közepes

50-60%: elégséges

<50%: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 • McKenzie W.S. & Adams A.E.: Rocks and minerals in thin section (Manson Publ.)
 • McKenzie W.S., Donaldson C.H. & Guilford  C.: Atlas of Igneous rocks and their textures (Manson Publ.)
 • Kubovics I.: Kőzetmikroszkópia, egyetemi tankönyv
 • Wallacher L.: Magmás és metamorf kőzetek és kőzetalkotó ásványaik (egyetemi jegyzet)
 • Thompson A.J.B. (ed.): Atlas of alteration (Geological Association of Canada)

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews