Földtani természetvédelem

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható II.

Földtani természetvédelem

Tárgyfelelős: Dr. Bihari György

Tantárgy kódja: MFFTT640003

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: BSc 6. félév, választható

Előfeltételek:

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a hallgatókkal az élettelen természet védelmének szempontjait és jelentőségét.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A természetvédelmi törvény koncepciója. Az élettelen természetvédelem törvényi háttere. A természetvédelmi hatóság. A 9 nemzeti park ismertetése. A földtani természetvédelem tárgya és alanyai. A terület nélkül védett objektumok: ásványok és őslények. A területtel védett objektumok: földtani bemutatóhelyek. A rétegtani alapszelvények és a barlangok, mint a földtani természetvédelem tárgyai. Tudatformálás, szemléletalakítás a földtani természetvédelem objektumain keresztül: a tanösvények. Az NGO-k szerepe és felelőssége a földtani természetvédelemben. A földtani természetvédelem és a bányászat kapcsolata, Bányászat által roncsolt helyek újrahasznosítása.

 

Félévközi számonkérés módja:

 

Értékelési határok:

>80%: jeles

70-80%: jó

60-70%: közepes

50-60%: elégséges

<50%: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Fintha István, H. Szabó Béla, Kontra László, Nagy Antalné: Védett természeti értékeink. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1976. ISBN: 963-230-807-7, 264 oldal

Garami László, Garami Lászlóné: Zöld utakon - Védett természeti értékeink útikalauza. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999. ISBN: 963-912-190-8, 424 oldal

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 oldal

Kordos László szerk: Magyarország barlangjai. Gondolat, Budapest, 1984. ISBN: 963-281-351-0, 326 oldal

Székely Kinga: Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 978-963-935-896-6, 426 oldal Buócz Zoltán, Szarka Györgyi: Rekultiváció, tájrendezés a bányászatban. 

Miskolci Egyetemi Kiadó, 2007.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews