Távérzékelés FÖLDRAJZ

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Távérzékelés

Tárgyjegyző oktató: Dr. Németh Norbert

Tantárgy kódja: MFFTT600863

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: MFFAT6101 Ásvány- és kőzettan

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a távérzékelés lényegét, fizikai hátterét, alkalmazhatóságát, eljárásait és azok felhasználási lehetőségeit.

 

Tantárgy tematikus leírása:

1. hét: Alapfogalmak és fizikai alapok. Az elektromágneses sugárzás és a légkör.

- Gyakorlat: tájékozódás, koordinátarendszerek, alaptérképek.

2. hét: Fizikai alapok. Az elektromágneses sugárzásból nyerhető információk.

- Gyakorlat: műholdfelvételen látható objektumok, méretarány és tájolás meghatározása.

3. hét: A fényképezés.

- Gyakorlat: valódi színes és pánkromatikus légifelvételek leírása.

4. hét: 1. zh (elmélet + légifénykép szöveges kiértékelése)

- Gyakorlat: LANDSAT felvételek áttekintése, hamisszínes légi- és műholdfelvételek leírása.

5. hét: Műholdak és érzékelőik. Multispektrális felvételek.

- Gyakorlat: tematikus térképek rajzolása műholdfelvételek alapján, felszínborítás és területhasználat.

6. hét: Aktív távérzékelés: a radar.

- Gyakorlat: radarfelvételek értelmezése.

7. hét: Fotogrammetria és radiometrikus feldolgozás.

- Gyakorlat: a földfelszín morfológiai jelenségeinek áttekintése a GoogleEarth segítségével.

8. hét: 2. zh (elmélet + űrfelvétel rajzos kiértékelése)

- Gyakorlat: sztereoszkópia, sztereoképpárok használata.

9. hét: Alkalmazási területek: helymeghatározás, oceanográfia, meteorológia.

- Gyakorlat: sztereoképpárok kiértékelése felszínalaktani és területhasználati szempontból.

10. hét: Alkalmazási területek: földtan, felszínalaktan, növényzet.

- Gyakorlat: sztereoképpárok rajzos kiértékelése.

11. hét: 3. zh (elmélet + sztereoképpár rajzos kiértékelése)

12. hét: Sikertelen vagy hiányzás miatt elmaradt beszámolók pótlása

 

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: a gyakorlatokról legfeljebb 3 hiányzás megengedett, és valamennyi gyakorlati feladatot be kell adni.

Külön értékelt beszámolók:

- 3 két részből álló zárthelyi dolgozat (10-10 kérdés rövid írásbeli megválaszolása + 3 távérzékelési felvétel kiértékelése a fentebbi ütemezés szerint)

- 1 beadandó önálló feladat (GoogleEarth-ről letöltött kép rajzos kiértékelése) a 9-10. héten

Ha mindegyik legalább elégséges: a 7 jegy egyenlő súllyal számított számtani közepe (kerekítve) megajánlott vizsgajegy. Ha a beszámolók valamelyike elégtelen (pótlás után is), vizsgázni kell, de a 4 gyakorlati feladatra kapott jegy a vizsgaeredménybe is beszámít (illetve a vizsgán pótolni kell, ha elégtelen volt); átlaguknak a legalább elégséges eredményű elméleti írásbeli tesztre kapott jeggyel vett, kerekített számtani átlaga a vizsgajegy.

Értékelés:

 > 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen.

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Németh Norbert: Távérzékelés. Jegyzet, kézirat. Miskolci Egyetem, 2005, 70 p.

Lillesand T. M. – Kiefer R. W: Remote Sensing and Image Interpretation. Wiley, 1987, 721 p.

Interneten elérhető aktuális források a műholdrendszerekről és érzékelőikről

Adams, John: Remote sensing of landscapes with spectral images: a physical modeling approach. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 p.

McCoy, Roger: Field methods in remote sensing. Guilford Press, New York, 2005.

Schott, John: Remote sensing: the image chain approach. Oxford University Press, New York, 2007.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews