Teleptan Választható 1

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható 1

Teleptan

 

Tárgyjegyző: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT 730001

Tárgyfelelős tanszék/intézet:

 Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: MFFAT6101

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A tárgy célkitűzése, hogy a műszaki földtudományi mérnök hallgatók tájékozottak legyenek az ásványi nyersanyag lelőhelyek földtani felépítésével, a dúsulások jellegével, térbeli eloszlásával, illetve a lelőhelyekhez kapcsolódó minőségi és mennyiségi tulajdonságokkal.

Tantárgy tematikus leírása:

A bevezetőben a hallgatók áttekintik a főbb tárgyalt ásványi nyersanyag csoportokat – érceket, ipari ásványokat, szilárd fosszilis energiahordozókat, építőipari ásványi nyersanyagokat, ezek kutatás- és felhasználás történetét A következő rész megismerteti a hallgatókat az a nyersanyagokat létrehozó dúsulási földtani folyamatok fő fajtáival, és ezek megjelenési módjával. Taglalja a nyersanyagok genetikai csoportosítását. Részletes példákat ismertet hazai és nemzetközi előfordulásokról a fenti csoportokból. Felkészíti a hallgatókat a nyersanyagdúsulásokkal kapcsolatos geológiai jellemzők, kőzetelváltozások, szerkezeti előkészítettség felismerésére. Végül gazdasági csoportosításban bemutatja a fontosabb nyersanyag lelőhelyeket a világon és Európában. A gyakorlatok során a hallgatók tantermi és terepi ismereteket szereznek érces és nem-érces illetve szilárd fosszilis energiahordozó lelőhelyek jellemző földtani paramétereiről, ezek természetes megjelenési módjairól. Megismerkednek az ásványi nyersanyagok anyagi jellemzőivel, és a kémiai és ásványi fázisok meghatározási módszereivel. Tér-látásmód fejlesztése érdekében a nyersanyagokra vonatkozó földtani térképek, szelvények és 3D értelmezések olvasásával és szerkesztésével ismerkednek meg. Terepi gyakorlaton kutatás alatt álló illetve termelő lelőhelyeket tanulmányoznak.

Félévközi számonkérés módja:

1. Önálló irodalomkutatással összekapcsolt esszé és előadás nyersanyag típusról (50%).

2. Egy magyar érclelőhely kutatási adatainak írásos értékelése és összefoglalása (50%)

A számonkérések (zárthelyi dolgozatok, kollokvium, jegyzőkönyv, stb)

 

Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 80 %: jó, 60 – 70 %: közepes, 50 – 60 %: elégséges, < 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Zelenka T., Foldessy J (2006): Érces és nem-érces teleptan- jegyzet (CD és internet verzió)

Robb, L., (2005): Introduction to Ore-Forming Processes: Blackwell Publishing Co., 373 p. (ISBN 0-632-06378-5).

Dunning F.W. and A.M. Evans, editors (1986): Mineral Deposits of Europe. Vol. 3. Central Europe, The Institute of Mining and Metallurgy and The Mineralogical Society, London, 1986, 355 pp.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews